NRK Meny
Normal

Politiet trenger hjelp med barna

Når foreldre blir arrestert eller barn blir mishandlet ønsker politiet i Vestoppland seg hjelp fra barnevernet. Men det får de ikke. For i hele Oppland er det bare en barnevernsvakt.

Johan Martin Welhaven
Foto: Monica Rikoll / NRK

– Politiet kommer ofte oppe i situasjoner hvor det er behov for å ta vare på barn, enten det er barn som er i en mishandlingssituasjon eller som trenger omsorg fordi foreldrene blir arrestert.

Det sier politimester i Vestoppland politidistrikt, Johan Martin Welhaven.

Vestoppland har hatt en voldsom økning i familievoldssaker de siste årene, og politimesteren savner en barnevernsvakt som kan hjelpe dem i vanskelige situasjoner.

Det hadde det vært best for politiet å kunne overlate barna til kvalifiserte folk i barnevernet, men i dag må de stort sett håndtere det alene.

1 vakt i Oppland – 11 i Hedmark

Slik det er i dag, er det bare Lillehammer-regionen som har akuttberedskap i barnevernet. I resten av fylket er barnevernsvakten kun åpen på dagtid på hverdager.

Til sammenligning har Hedmark barnevernsvakt i hele 11 regioner.

Ordfører i Gjøvik, Bjørn Iddberg sier at kommunene i Vestoppland ikke har opplevd at behovet for en slik vaktordning er stort nok.

– Det har vært for få henvendelser til at barnevernslederne i vår region har ment at det er hensiktsmessig å ha en slik vakt.

Dessuten koster det penger, poengterer ordføreren.

– Nå skal ikke alt måles i penger. Men vi snakker om 1,5 til 2 millioner kroner for å ha en permanent barnevernsvakt på kveldstid, natt og helger, til relativt få saker, sier Bjørn Iddberg.

Legevakta trenger også hjelp

Lene Dæhlen Selnes er fastlege i Gjøvik. Hun sier leger også ofte kommer i situasjoner hvor det hadde vært nødvendig med hjelp fra en barnevernsvakt.

Lene Dæhlen Selnes

Fastlege Lene Dæhlen Selnes, sier også legevakta trenger hjelp fra en barnevernsvakt.

Foto: Monica Rikoll / NRK

På legevakta kan det komme en ungdom med store vanskeligheter på døra, alene, sent på kvelden. Men der er det ting å holde på med hele tida. Det er ikke bare å kalle inn en bakvakt. Og vi vet ikke helt hvor vi skal gjøre av den 14-åringen, sier Dæhlen Selnes.

Få henvendelser til barnevernet betyr ikke at det ikke er behov for en vakt, mener hun. Grunnen kan helle være at mange ikke vet hvordan de skal sende en bekymringsmelding til barnevernet.

– Våre politifolk er flinke

Politimester i Vestoppland, Johan Martin Welhaven, sier de enn så lenge gjør så godt de kan, når de håndterer saker der barn og unge er midt oppe i det.

– Våre politifolk er flinke til å ta vare på barn, men det er klart at de som er spesialisert på dette, vil kunne gjøre en enda bedre jobb.

Han sier at det også har med ressursbruk å gjøre. Politiet skal først og fremst drive med politiarbeid. Da er det viktig at de blir fristilt til å fortsette med etterforskningen.