Politiet måtte haike med ambulansen

GJØVIK (NRK): Politibilene i Gjøvik er i så dårlig stand at politifolk frykter for egen og andres sikkerhet. Politimesteren mener de må velge mellom utstyr og bemanning.

Gamle politibiler

ADVARSEL: Politiet må ta seg tid til å fylle kjølevæske før de kan rykke ut.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Nylig måtte en polititjenestemann haike med ambulansen da politibilen havarerte under en utrykning der det stod om liv og helse.

Det var Gjøviks og Totens Blad som først skrev om denne saken.

– Servoen røyk og tjenestemennene måtte bare stanse. Heldigvis gikk det bra, sjøl om hele regionen også var uten beredskap i to timer.

Det forteller en frustrert Finn Arne Hvalbye i Politiets Fellesforbund. Han er svært bekymra for situasjonen, både når det gjelder mannskap og kjøretøy.

– I tillegg så er det lite folk på jobb, bemanningen er helt marginal i perioder. Helt ned til to på jobb for å dekke et stort område med 90 000 innbyggere. Da må vi i alle fall ha utstyr vi kan stole på, sier Hvalbye.

Gamle politibiler

GAMLE BILER: Finn Arne Hvalbye i Politiets Fellesforbund viser fram biler som har gått mange hundre tusen kilometer.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Må velge mellom biler og folk

Men øverste sjef for politidistriktet har ingen penger å bruke på nye politibiler i år.

– Det burde vært kjøpt inn flere biler, men vi har prioritert å ha så mange politifolk som mulig i arbeid, sier politimester i Innlandet Johan Brekke.

Brekke sier at situasjonen har forverret seg det siste året. Nå har de ikke lenger noe valg, neste år må de bruke penger på en ny bil.

– Det betyr at vi må holde politistillinger ledige for å ha råd, sier han.

– Etterslep tar tid

Ove Vanebo

MER POLITI: Statssekretær for justis- og beredskapsministeren, Ove André Vanebo, sier det kommer 350 nye politistillinger i 2016.

Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

Statssekretær for justis- og beredskapsministeren, Ove André Vanebo (Frp), mener at politisektoren er en av budsjettvinnerne de siste åra.

– Det er tilført tre milliarder ekstra i forhold til det som var før. Men et stort etterslep tar tid, sier Vanebo.

Vanebo sier at regjeringen tar bekymringene på alvor og at det vil komme midler til flere politistillinger.

– Vi må se på hvordan midlene prioriteres, samtidig som vi må se på om ressursene er tilstrekkelige, sier han.

– Anundsen må ordne opp

Tore Hagebakken

HANDLEKRAFT: Tore Hagebakken fra Gjøvik mener justisministeren må rydde opp.

Foto: Stortinget

Leder i Oppland Arbeiderparti og stortingsrepresentant Tore Hagebakken mener at situasjonen er uholdbar og at justisministeren må ta tak i problemene.

– Det er uakseptabelt at biler bryter sammen på viktige oppdrag og at en må ha dugnadsinnsats for å gjøre bilene brukbare. Vi kunne sikkert ha gjort mer med dette da vi hadde makta, men nå har Anundsen og co styrt lenge, og vært såpass høye og mørke. Nå må vi ha litt handlekraft, sier Hagebakken.

– Pengene har ikke gått til distriktene

Finn Arne Hvalbye i Politiets Fellesforbund mener fordelingen av pengene må bli annerledes.

– Distriktene har ikke sett noe til de økte ressursene som politiet har fått. Rammene må økes og fordelingen må bli bedre, sier han.

Politimesteren tror det kan ta tid før budsjettene i distriktene blir bedre.

– Politi og lensmannsetat har fått ekstra midler, men de har gått til andre viktige prosjekter i politiet, og ikke til politidistriktene. Det gjør budsjettene veldig stramme, sier Johan Brekke.

Politibilene i Gjøvik er i så dårlig stand at politifolk frykter for egen og andres sikkerhet. Politimesteren mener de må velge mellom utstyr og bemanning.