Politiet kjører gamle og dårlige biler

Privatfolk bytter bil mye oftere enn politiet. I Hedmark sliter politiet med gamle biler, som har gått langt over 200.000 kilometer.

Gamle politibiler

Politiet sliter med gamle biler, men innkjøp av nye biler vil føre til mindre politibemanning.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Pengemangel byr på ulike utfordringer for politiet. Politibilene blir ikke skiftet ut, fordi det går for hardt ut over budsjettet.

Politibilen som går i Trysil og Engerdal har gått 234.000 kilometer. Det er dobbelt så langt som mange privatpersoner kjører, før de skifter ut bilen.

– Vi får et etterslep, som gjør at bilparken blir uforholdsmessig dyr å drifte, sier Thor Røen, som er hovedvernombud for politiet i Hedmark.

Med andre ord, gamle biler må ofte på verksted. Driftsutgiftene er store og det er alltid en fare for at de stopper.

Full stopp

Røen sier at de har opplevd at gamle politibiler ikke har startet.

– De gamle bilene koster oss mye, og det har skjedd at biler ikke vil starte, sier Røen.

– Er det en fare for at bilene ikke kan kjøre fort nok, når det er noe som skjer?

– Nei, men det er klart at det har med arbeidsmiljøet å gjøre. Men alle kjøretøyene er godkjente i henhold til lover og forskrifter, sier Røen.

Han sier at politiet har et rammebudsjett å forholde seg til, og at innkjøp av nye biler ikke lar seg gjøre uten at det får konsekvenser.

– Innkjøp av nye biler vil i så fall gå ut over bemanningssituasjonen, sier Røen.

Se tv-innslag om gamle politibiler her:

Video Politiet sliter med gamle biler

Politiet sliter med gamle biler

Bedre kår i Sverige?

Under en grensekontroll på Fløtningen, som ligger på grensa ved Drevsjø, fikk man forrige onsdag et inntrykk av at bilparken til det svenske politiet ser betraktelig nyere ut enn den norske.

Mens norsk politi kom med sin gamle bil, møtte svenskene opp med to nye biler, en sivil og en uniformert Volvo XC 70.

Nyere bilpark for politiet i Sverige

Mye tyder på at politiet i Sverige har nyere bilpark, her fra en grensekontroll på Fløtningen.

Foto: Joar Elgåen / NRK