NRK Meny
Normal

Plass til 800 asylsøkere

Det nye transittmottaket på Haslemoen kan ta imot 800 asylsøkere. På fredag kommer de første.

Rom på Haslemoen som skal ta imot asylsøkere.

Her er ett av rommene i det nye mottaket.

Foto: Bjørn Anders Sørli / NRK

SE VIDEO: Plass til 800 asylsøkere

Fredag kommer de første 50 asylsøkerne til det nye asylmottaket på Haslemoen, men fremdeles prøver kommunen å stanse etableringa av mottaket.

Kommunen kan med hjemmel i lov stoppe transittmottaket, men da må de også stoppe all annen næringsvirksomhet i leiren.

I dag er ikke Haslemoen regulert for næringsvirksomhet.

Kommunen har et forslag til reguleringsplan som gjør at transittmottaket kan etableres, men så lenge de ikke vedtar den, kan de hindre mottaket. Det fastslår saksbehandler hos fylkesmannen, Kristin Ryen Reithaug.

LNF-område

Etter at Forsvaret la ned Haslemoen leir ble området lagt inn i kommuneplanen, som et landbruks, natur og friluftsområde, og der passer ikke et transittmottak inn.

Kommunen kontaktet fylkesmannen for å se om de kan stoppe mottaket, som de formelt sett kan gjøre. Indre leir, hvor transittmottaket skal være, er fortsatt regulert som landbruksområde.

Kommunen har likevel tillatt etablering av bedrifter, og har foreslått at området reguleres til dette bruk. Ordfører i Våler, Kjell Konterud, kan stoppe mottaket med henvisning til kommuneplanen. I brevet til fylkesmannen lurer også kommunen på om en etablering av en institusjon strider mot det forslaget kommunen har laget til reguleringsplan.

Om ei uke skal etter planen transittmottaket være i drift. Kommunen kan kanskje stoppe, eller utsette saken. Sier kommunen nei, kan UDI og Haslemoen anke. Om fylkesmannen da støtter kommunen, kan mottaket stoppes.