NRK Meny
Normal

Livskvalitet foran ulv

Per Roar Bredvold er opptatt av distriktspolitikk og bolyst. Han sier ja til bedre veier, men uten bompenger, og mener ulven nærmest bør utryddes.

Per Roar Bredvold

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Hedmark-saken for deg?

- Distriktspolitikk med bolyst er det viktigste.

2. Er du for å slå sammen kommuner i Hedmark?

- Ja, for en mer effektiv kommune og bedre tjenestetilbud til innbyggerne.

3. Bør flere veier bygges ut med bompenger?

- Flere veier bør bygges ut, men UTEN bompenger.

4. Er du for eller mot et Innlandsuniversitet?

- Mot. Ønsker heller å styrke høgskolene.

5. Bør ulvesonen oppheves og i tilfelle hvorfor?

- Ja, og ulven bør tilnærmet utryddes, livskvalitet er viktigere.

Felles spørsmål:

Ja til H, nei til SV

1. Hva har vært avgjørende for ditt partivalg?

- Offentlige inngrep.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire åra?

- God distriktspolitikk og et lavere skatte- og avgiftsnivå.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At vi kan enes om mest mulig og derigjennom skape en god regjering for folk flest.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Høyre.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- SV.

Listetopper i Hedmark

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND