NRK Meny
Normal

Pelsdyroppdretter: – Håper på arbeidsro

– Jeg er glad for at flertallet går inn for en bærekraftig utvikling. Dyra lider ikke hvis reglene blir fulgt, sier pelsdyroppdretter Trond Sørum i Ringsaker.

Minkfarmeier Trond Sørum, Brumunddal

Minkfarmeier Trond Sørum i Brumunddal håper bransjen får litt ro etter at flertallet i utvalget går inn for å la næringa fortsette.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Det offentlige oppnevnte utvalget som har vurdert framtida til pelsdyrnæringa i Norge, la fram sin rapport klokka 10 i dag.

Utvalget er delt. Et flertall på fem utvalgsmedlemmer går inn for en bærekraftig utvikling av pelsdyrnæringa, mens et mindretall på tre ønsker en styrt avvikling.

Dyrebeskyttelsen er skuffet og vil ikke gi seg.

Fakta foran følelser

Trond Sørum driver oppdrett av mink i Ringsaker, og har 1000 avlstisper, noe som gjør pelsdyrfarmen hans litt mindre enn gjennomsnittet.

Sørum er også styremedlem i Norges Pelsdyralslag. Med utvalgets anbefaling håper han at tingene roer seg litt.

– Nå håper jeg politikere og andre leser denne rapporten nøye og gjør seg opp en mening om næringa ut fra faktabasert kunnskap og ikke basert på følelser, som dyrevernerne spiller på når de vil avvikle, sier Trond Sørum.

– Trist

Fakkeltog mot pelsdyr i Lillehammer

Fakkeltog og demonstrasjon mot pelsdyr på Lillehammer.

Foto: Geir Røed

Dyrebeskyttelsen synes flertallets konklusjon er trist, men ikke uventet. Nå håper de politikerne på Stortinget vil bestemme noe annet.

– Vi har sterk tro på at dette vil gå riktige vegen på Stortinget, at de vil stemme for en styrt avvikling, sier Charlotte Mikkelsen, som er pelsdyransvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge, Hedmark.

De vil jobbe for å påvirke politikerne som før, og vise til at flertallet i befolkningen er i mot pelsdyroppdrett.

  • LES Høyre-politikere vil avvikle pelsdyrnæringa: Nok nå

– Vi har flere faglige instanser, som veterinærinstituttet og rådet for dyreetikk, som også går i mot, så vi stoler på at Stortinget vil høre på det, sier Mikkelsen.

Ikke enige

Pelsdyroppdrett Trond Sørum i Ringsaker tenker motsatt. Selv om utvalget var delt, og tre medlemmer vil ha styrt avvikling, forventer han at politikerne hører på flertallet.

– Ja, det forventer jeg. Dette utvalget ble satt ned av Stoltenberg-regjeringa og videreført av dagens regjering. Så jeg forventer at politikerne setter seg nøye inn i det som nå har kommet fram og at de kommer med en balansert uttalelse om næringa vår nå, sier Sørum.

Han sier det hadde vært hyggeligere for næringa om innstillingen var enstemmig, men at han likevel er glad for flertallet går inn for en bærekraftig utvikling.

– Verdens beste pels

Trond Sørum mener pelsdyrnæringa i Norge vil klare seg godt i konkurransen hvis de bare får arbeidsro og en god utvikling.

– Ja, vi har verdens beste dyremateriell å jobbe med og vi er verdens beste pelsdyroppdrettere. Det må jeg få lov til å si, for vi ligger helt i topp på kvaliteten på skinnene våre, sier Sørum.

Pelsdyr

Trond Sørum mener ingen pelsdyr i Norge lider dersom forskriftene blir fulgt.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Men også de i utvalget som går inn for å la næringa fortsette, peker på en rekke forbedringsområder. De mener blant annet at det etiske rundt dyrevelferden fortsatt er en stor utfordring. Og de mener det bør jobbes med alternativer til de små nettingburene som dyra lever i nå.

– Sånn er det vel i alle næringer. Vi kan vel jobbe for å bli bedre hele tida, sier Sørum.

– Ingen pelsdyr lider hvis forskriftene blir fulgt

Han mener det ikke er noe problem, hvis bare dagens forskrifter og krav blir fulgt.

– Hvis en skal lytte til vitenskapskomiteen for mattrygghet, så sier de klart at hvis alle forskrifter blir fulgt, så er det ingen av pelsdyrene våre som lider i dagens produksjonsform, sier Trond Sørum.

Med knapt flertall sa et statlig utvalg i dag JA til at det forsatt skal være lov å drive pelsdyr-oppdrett i Norge. 
Oppdretterne er glade. 
Men dyrevernerne håper Stortinget vil sette en stopper for næringa. 
Pelsdyroppdretterne er glade for at flertallet i et statlig utvalg i dag sa JA til fortsatt pelsdyroppdrett i Norge. 
Men flertalllet var knappest mulig. 
Dyrevernerne håper likevel Stortinget vil gå inn for styrt avvikling.