NRK Meny
Normal

Påstår millionbot for kloakkutslippet

Påtalemyndigheten mener Hias skal betale en million kroner i bot for kloakkutslippet i mars 2012. Hias holder fast på at det var et uhell.

Forurensing Mjøsa

31.000 kubikkmeter kloakk rant ut i Mjøsa i mars 2012

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

Både påtalemyndigheten og tiltalte Hias IKS holdt fast på sine posisjoner under dagens prosedyrer i Hedemarken tingrett.

Aktor, politiadvokat Henning Klauseie la ned påstand om at Hias må betale en million kroner i bot for utslippet av 31.000 kubikkmeter kloakk fire dager i mars i 2012. Klauseie mener også Hias skal betale saksomkostninger på 20.000 kroner. Hias sin forsvarer, advokat Pål Johnsrud, ba om full frifinnelse.

Forurensing Mjøsa

31.000 kubikkmeter kloakk rant ut i Mjøsa i mars 2012

Foto: Kurt Sivertsen / NRK

– For dårlige rutiner

Politiadvokat Klauseie la vekt på at det var et betydelig utslipp, det var store mengder kloakk som ble sluppet ut i Mjøsa. Dessuten gikk det hele fire dager før Hias, ved en tilfeldighet, oppdaget utslippet.

– Hias hadde for dårlige rutiner til å oppdage utslippet, sa han. At Mjøsa er en sårbar innsjø er med på å bestemme størrelsen på boten, sa Klauseie.

– Hendelige uhell

Hias påstod seg frifunnet, og mener utslippet var et hendelig uhell. Det interkommunale avfallsselskapet mener det har gode nok rutiner.

Administrerende direktør på HIAS, Morten Finborud

Hias, ved administrerende direktør Morten Finborud, ba seg frifunnet

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Hias mener også at utslippet ikke er et brudd på Forurensningsloven siden Hias totale utslipp uansett var under to prosent i løpet av året; to prosent er den grensen som står i utslippstillatelsen. Hias mener også at det er etter regelen at de stoppet utslippet 24 timer etter at det ble oppdaget.

Denne regelen tolker aktor helt annerledes, nemlig at utslipp skal oppdages og stoppes innen 24 timer.

Dom ventes i løpet av noen uker.