Påstått dokumentjuks kan bli politianmeldt

DOKKA (NRK): Nordre Land kommune vil gjennomføre anonyme samtaler med ansatte i barnevernet for å komme til bunns i påstandene om dokumentjuks.

Formannskapsmøte i Nordre Land

KRISEMØTE I NORDRE LAND: Formannskapet kobler inn en ekstern evaluering etter opplysningene de fikk i dag, og skal ha en rapport klar allerede innen torsdag.

Foto: Line Marie Fosser Vogt / NRK

Det er klart etter et ekstraordinært formannskapsmøte i dag.

Etter de oppsiktsvekkende opplysningene i forrige uke om at det er begått lovbrudd i 89 prosent av sakene Land barnevernstjeneste har ansvaret for, har det vært hektisk møtevirksomhet i de to kommunene.

– Ansatte fabrikkerte mapper

Det toppet seg på onsdag i Dagsnytt 18, da seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen hos fylkesmannen sa at ansatte hadde blitt instruert i å fabrikkere mapper.

Både ordfører og rådmann sa etter dette at opplysningene var helt ukjente for dem, og ordfører Ola Tore Dokken dro til Lillehammer for å snakke med henne. Etterpå sa han at saken skal granskes av kontrollutvalget.

Ola Tore Dokken og Jorunn Ødegårdstuen

DRO TIL LILLEHAMMER: Nordre Land-ordfører Ola Tore Dokken reiste til Lillehammer etter at seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen uttalte at ansatte i barnevernet hadde fabrikkert uttalelser.

Foto: Ole Martin Sponberg / NRK

Spørsmålet har vært om fylkesmannen kunne dokumentere dette, og om Ødegårdstuen ville komme med en avklaring.

Fylkesmannen fastholder påstandene

På formannskapsmøtet i dag ble det lagt fram et brev fra henne, datert 6. mars, der hun fastholder påstandene, og viser til intervjuer med ansatte høsten 2016:

Faksimile Nordre Land

FERSKT BREV: Dokumentet som ble lagt fram for formannskapet i Nordre Land i dag.

«I disse intervjuene sa flere av de ansatte, som arbeider på ulike nivåer i tjenesten, at de ved tilsynet med Nordre Land kommune i 2011 ble instruert i hva de skulle si til tilsynsmyndigheten og at barns mapper ble fabrikkert», står det i brevet.

Samtidig beklager hun at denne informasjonen i første omgang ble gitt på direkten i radio istedenfor til kommunen.

Hun skriver også at «fylkesmannen ikke har ettergått disse opplysningene».

Vil ha ekstern gransking

Det som nå er klart er at formannskapet i Nordre Land kobler inn det eksterne selskapet Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) for å gjennomføre anonyme samtaler med barnevernsansatte som jobbet i tjenesten i 2011. I intervjuene vil de ansatte bli bedt om å bekrefte eller avkrefte påstandene om fabrikkering av saksmapper.

På grunnlag av svarene fra disse intervjuene skal kommunen vurdere om de skal gå til politianmeldelse.

Intervjuene skal omfatte to personer. De er de to eneste av dagens ansatte som jobbet i barnevernet under tilsynet i 2011. Rapporten legges frem innen torsdag. Det betyr at avgjørelsen om eventuell anmeldelse kan komme ganske raskt.

Dermed blir det vurdert på et senere tidspunkt om kommunens kontrollutvalg skal kobles inn eller ikke.

– Helt nytt for oss

Ordføreren uttalte i forrige uke at han var sjokkert over opplysningene som har kommet fram.

– Hvis det er tilfelle at det er gjort ting for å dekke over feil og mangler, så er det en alvorlig sak.

– Men disse intervjuene gjorde fylkesmannen i desember. Har kommunen selv intervjuet de ansatte og prøvd å finne ut av det?

– Vi har ikke det. Dette var jo helt nytt for oss da dette plutselig kom fram i Dagsnytt, men vi har begynt på å jobbe med dette nå.

I går var det orientering for kommunestyret i Søndre Land, og i dag var det altså ekstraordinært formannskapsmøte i Nordre Land.