Partileiarane i kø til Oppland

Tre partileiarar kjem til Oppland i samband med årsmøtene i dei politiske partia.

Erna Solberg
Foto: Lise Åserud / Scanpix

Til helga kjem Erna Solberg til årsmøtet i Oppland Høgre på Fagernes.

Partileiar i Venstre, Lars Sponheim, kjem til årsmøtet i Oppland Venstre i Søndre Land.

Finansminister og partileiar i SV, Kristin Halvorsen, kjem til årsmøtet i Oppland SV på Lillehammer.

Slukkar sorga

Sjølv om Oppland Høgre fekk inn stortingsrepresentant Olemic Thommessen frå Lillehammer ved valet, fekk dei ikkje halde fram i regjeringa. Difor må partileiar Erna Solberg svare på kva ho og partiet skal gjere for at partiet snarast råd skal kome attende i regjeringsposisjon.

Det er og klart at Audun Blegen frå Vestre Toten ikkje tek attval som leiar av fylkespartiet. Dei siste fire åra har han leia Høgre-mannskapet i Oppland.

Anne Grethe Fremgaard Kvitberg frå Jevnaker er av valkomiteen innstilt som ny leiar.

Innlandsgiv

Partileiar i Venstre, Lars Sponheim, kjem til Søndre Land. Også Sponheim måtte ut av regjeringsposisjonen, men til gjengjeld gjorde Venstre eit godt val og kom inn med ti representantar.

Sponheim har vore sentral i arbeidet med Innlandet 2010, der målet har vore å skape ny giv innan industri, landbruk og andre saksområder i Innlandet.

Hovudtema for årsmøtet i Venstre blir ei ny regioninndeling og korleis en skal fordele oppgåver mellom kommune og stat.

 

Kristin Halvorsen
Foto: NRK

Turbulent for SV

Finansminister Kristin Halvorsen kjem til Oppland SV, eit fylkesparti som mista sitt stortingsmandat ved valet hausten 2005. I staden vart Kjetil Bjørklund rådgjevar i Miljøverndepartementet.

Men den siste tida har vore turbulent for SV med mykje støy både i og utafor partiet. Og utover våren kjem det truleg fleire vanskelege saker for regjeringspartiet, mellom anna oljeboring i nord.