– Jeg forstår Senterpartiet godt

Kommunestyrerepresentant Øyvind Bæk (H) i Trysil i Hedmark støtter mistillitsforslaget mot sin egen statsråd i ulvesaken.

Øyvind Bæk

SPLITTET PARTI I ULVESAKEN: Kommunestyrerepresentant Øyvind Bæk (H) i Trysil representerer mange i sin kritikk mot eget parti i rovdyrpolitikken.

Foto: Tom Haakenstad / NRK

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har fremmet mistillitsforslag mot miljøminister Vidar Helgesen (H) etter hans håndtering av ulvesaken i Stortinget.

– Han har hatt mange sjanser

Mange av reaksjonene følger partipolitiske skillelinjer, men unntakene viser at statsrådens håndtering har ført til misnøye i begge regjeringspartiene.

– Jeg forstår Senterpartiet godt. Helgesen har hatt veldig mange sjanser til å rette opp den dårlige håndteringen av denne saken, og han har ikke grepet en eneste av disse sjansene. Det er for dårlig, sier kommunestyrerepresentant Øyvind Bæk (H) i Trysil.

Den sterkeste kritikken internt i Høyre er tidligere kommet fra fylkeslaget i Hedmark og særlig fra de distriktene som er mest berørt av skader fra ulveangrep.

Fylkesleder i Hedmark Høyre, Lise Svenkerud, sier at hun deler den sterke kritikken mot statsråden, men vil ikke gå så langt som å støtte selve mistillitsforslaget.

Det samme gjelder stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp) fra Oppland.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) møtte til debatt tirsdag i Stortinge om redegjørelse om forvaltningen av ulv.

STØTTER KRITIKK, MEN IKKE MISTILLIT: Stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp).

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi har en svak statsråd som ikke klarer å håndtere sitt eget departement, og jeg er blant kritikerne. Men mistillit er en altfor sterk reaksjon, sier Ørsal Johansen.

Statsråden selv vil ikke kommentere mistillitsforslaget fra Senterpartiet før det kommer opp i Stortinget.

Ap avventer til neste uke

Arbeiderpartiet stiller seg avventende i saken. Nestleder i energi- og miljøkomiteen, Terje Aasland (Ap), sier at de må vurdere dette ut fra hva som sies i Stortinget på tirsdag.

– Vi forventer at statsråden erkjenner og er tydelig på at han vil følge opp det som Stortinget har sagt til punkt og prikke, hvis ikke vil tilliten bli utfordret igjen, sier Aasland.

SV og MDG på sin side reagerer sterkt på utspillet fra Vedum.

leder Rasmus Hansson i Miljøpartiet de grønne

LIKER IKKE MISTILLITSFORSLAGET: Stortingsrepresentant Rasmus Hansson (MDG).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg synes det er direkte kvalmt å bruke norsk politikks mest dramatiske virkemiddel for å få kverket flest mulig av en dyreart som et stort flertall av det norske folk vil ha, sier stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, til NRK.

– Ulvepopulistene i Senterpartiet står helt alene om å ville utrydde ulven i Norge. At de mener statsråd Helgesen må gå fordi han følger loven, som Senterpartiet selv var med på å lage, er useriøst, sier SVs miljøpolitiske talsmann Heikki Holmås.

Nederlag i stortingskomite

Da energi- og miljøkomiteen i går behandlet forslaget fra Helgesen om å endre naturmangfoldsloven ble det klart at ingen ingen av stortingspartiene støtter forslaget.

Innstillingen fra komiteen innebærer at rovviltforskriften blir endret slik at man også skal ta hensyn til jaktinteresser, distriktspolitikk og folk sin frykt i vurderingen av lisensfelling, ikke bare skadepotensialet på sau og tamrein.

Dermed kan det felles ulv også innenfor ulvesonen.

– Statsråden er i realiteten satt under administrasjon av Stortinget. Det er oppsiktsvekkende at ikke engang Helgesens eget parti vil stemme for forslaget hans, sier Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad til NTB.