Parkettleverandør brukte svartarbeidere

18 millioner kroner gikk fra ParkettPartner AS til klørne på et nettverk av gulvleggere som verken betalte skatt, moms eller førte regnskap.

Tre gulvleggere som jobbet på oppdrag fra ParkettPartner AS, er i dag er de dømt til fengselsstraff for grove skatt- og momsunndragelser samt manglende billag og regnskap. Nå er Brumunddals-bedriften selv dømt.

Det melder Hamar Arbeiderblad (HA)

LES: Avslørte omfattende skattesnusk

Dømt

Momsregningen fra Skatteetaten til parkettleverandøren ble på hele fem millioner kroner, for perioden firmaet brukte gulvleggerne fra 2000 og noen år fremover.

Parkettpartner er i Eidsivating lagmannsrett dømt til å betale tilbake til staten for moms de ikke har skulle fradragsført i sine egne regnskaper.

Lagmannsretten finner det overveiende sannsynlig at daværende leder av ParkettPartner Arne Sørum, var klar over at foretakene til gulvleggerne de brukte ikke var registrert i avgiftsmanntallet, og at de ikke betalte meravgift.

LES: Avslørte organiserte nettverk

Føler seg lurt

Sørum, grunnlegger av firmaet og daglig leder i perioden 2000 – 2005, ser det på en annen måte.

– Jeg føler ikke vi har gjort noe galt eller vært uaktsomme på noen måte. Vi ble fullstendig tatt på senga av useriøse håndverkere. Jeg føler det også har vært manglende oppfølging og kunnskap fra regnskapsfører og revisor, sier han.

Sørum tar ikke selvkritikk, og mener heller at Skatteetaten/Skatt Øst har en «nedlatende holdning»

– De har ingen interesse av å bistå nyetablerte firmaer til å gjøre sin virksomhet så riktig som mulig, sier han.

Gulvleggerne som ParkettPartner hyret inn, drev virksomheten sin i to enkeltmannsforetak. Og jobbene, for i alt 18 millioner kroner, skal ha blitt fakturert ParkettPartner gjennom disse foretakene, viser informasjon HA har fått tilgang til.

Fullt medhold

Leder av Skattekrim Øst, Jan-Egil Kristiansen, peker på dommen som prinsipiell. Han mener dommen viser at ParkettPartner kjente til ulovlighetene.

– Vi har fått fullt medhold i kravet vårt om å nekte fradrag for inngående moms. Dommen i lagmannsretten slår fast at ParkettPartner visste at gulvleggerne var momsregistrert, ikke betalte avgift og da gjorde det mulig å selge sine tjenester svart, sier leder for Skattekrim Øst, Jan-Egil Kristiansen til HA.