NRK Meny

Pågående politiaksjon

Det er pågående aksjon i området Mesnali som medfører polititjenestemenn som er bevæpnet.