Må bestemme selv

Demokratene i Oppland vil kjempe for hver sin rett til å bestemme over seg selv.

Øyvin Stadeløkken
Foto: Privat

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Kampen mot statens umyndiggjøring av enkeltmennesket gjennom troen på enkeltmenneskets rett til å bestemme over eget liv.

Mindre skatt på arbeid

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Mindre avgifter / skatter på arbeid så bedriftene kan invistere i ny teknologi. Legge tilrette for gardsturisme og matkultur.

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Ja der dette har en naturlig tilhørighet, men folket skal spørres i begge kommuner i en folkeavstemning. Det må også være klare besparelser som skal komme innbyggerene til gode.

Nei til bompenger

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Å sikre infrastrukturen gjennom veinettet ved å bygge ny E6 uten bompenger. Gratis ferger der disse er en del av veinettet.

- 5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Gjennom å opprettholde landbruket og lokaldemokratiet samt styrke selvråderetten og eiendomsretten.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

Garantist for frihet

- Demokratene er det eneste partiet som er en garantist for frihet, slik som ytringsfrihet, trosfrihet, næringsfrihet, eiendomsrett, rettssikkerhet og personvern. Demokratenes klare støtte til Israel har også vært avgjørende.

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Redusere skatte/avgifts-trykket.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At det er vilje til å samarbeide fra samarbeidspartene.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Her går det på sak.

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Vi må kunne samarbeide med alle, men her går det også på sak.

Listetopper i Oppland