NRK Meny
Normal

Øygard opptrådte som "fosterfamilie"

Avdelingslederen ved jentas skole fikk inntrykk av at Øygard-ekteparet opptrådte som "fosterforeldre" for jenta.

Jehans Storvik

Avdelingsleder ved jentas skole, Jehans Storvik vitnet. Arkivfoto

Foto: Arne Sørenes / NRK

Jehans Storvik er avdelingsleder ved jentas skole, og er partikollega av Øygard i Vågå Arbeiderparti. Han har også vært varaordfører.

Fosterforeldre

Han hadde inntrykk av at Øygard-ekteparet hadde tatt på seg et ansvar for jenta, for at hun skulle få stabile forhold.

– Da jeg så de sammen fikk jeg et sterkt inntrykk av at Øygard opptrådte som fosterforeldre, selv om de formelt ikke var det, forklarte Storvik i lagmannsretten.

Men da anmeldelsen kom, ville han ikke ta stilling til skyldspørsmålet.

– Det var min klare holdning at dette skulle retten ta stilling til og ikke jeg.

Bistandsadvokat Bråthen Hjortdal konfronterte ham likevel med at han hadde sagt at han var der for henne på skolen, men etter skolen var han Runes venn.

Snakket med Øygard to ganger

Storvik fortalte retten om to telefonsamtaler med Øygard rundt da saken eksploderte.

– Den første gjaldt den om at jenta sa hun skulle overnatte hos Øygard, men ikke gjorde det. Rune var bestemt og opprørt til han å være. Han satte som vilkår at hvis hun skulle fortsette kontakten måtte hun snakke sant om hvor hun var, fortalte Storvik.

I den andre samtalen Rune fortalte at han var anmeldt og at han stilte han seg helt uforstående til anmeldelsen.

Aktor Thorbjørn Klundseter stilte Storvik en rekke spørsmål som pekte i retning av at Storvik kunne ha fått vite at jenta vurderte anmeldelse, og ikke at han fikk vite om det flere dager etterpå. Men Storvik holdt fast på at han fikk vite om det etter anmeldelsen.

LES: Storvik mener han oppga feil dato på samtale med Øygard

Dette skjedde fire dager etter anmeldelsen.

Håper på tilgivelse

Storvik har tidligere tatt sterk sjølkritikk på at han dagen etter den første samtalen med Øygard, sendte en melding til Øygard om at jenta ikke var på skolen. Han gjentok i retten at han ba jenta om unnsklydning for dette, og håpet på tilgivelse.

– Jeg oppfattet situasjonen som veldig alvorlig, og at han ville følge opp jenta seinere. Da jeg så at jenta ikke var på skolen, sendte jeg meldinga i beste mening for henne,forklarte han.