NRK Meny
Normal

Overgrepssak kan gå bak lukkede dører

Rettssaken mot den overgrepstiltalte mannen fra Gudbrandsdalen kan gå bak lukkede dører.

Statsadvokat Marit Bakkevig

Statsadvokat Marit Bakkevig

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

44-åringen er tiltalt for blant annet 17 tilfeller der han skal ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller uanstendig atferd i ord eller handling.

Han er også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år, og for å ha vært i besittelse av barnepornografi.

I fredagens saksforberedende møte i tinghuset på Lillehammer ble det reist spørsmål om rettssaken mot den tiltalte 44-åringen skal gå bak lukkede dører.

– Dette skal retten ta stilling til i uka før rettssaken begynner den 25. februar, sier sorenskriver, Elisabeth Løvold.

Vil bruke to uker

Tiltalen er forkynt for den tiltalte, og berammingen på rettsmøtene er satt.

– Det er satt av to uker til saken. Nå har vi også sett på hvordan dagene i retten vil se ut, fortsetter Løvold.

Den 44 år gamle mannen, som blant annet er tiltalt for seksuelle overgrep motbarn under 16 år kan altså få sin rettsgang bak lukkede dører.

Seksuell omgang ved bruk av vold

Tiltalen omfatter straffbare forhold i perioden 2003 til høsten 2012. I tiltalen legges det vekt på overgrep mot barn under 16 år.

Mannen skal ifølge tiltalen ha skaffet seg seksuell omgang ved ved vold eller truende adferd.

Flere av forholdene mannen er tiltalt for har en strafferamme på 10 års fengsel.

Dette kan den tiltalte bli dømt for:

Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf annet ledd bokstav a
for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang og den seksuelle omgang var samleie eller likestilt med samleie.

Straffeloven § 192 første ledd bokstav a
for ved vold eller ved truende adferd å ha skaffet seg seksuell omgang.

Straffeloven § 196 annet ledd bokstav c
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år og den skyldige tidligere har vært straffet etter denne bestemmelsen

Straffeloven § 196 første ledd
for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år

Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum jf tredje ledd
for under særdeles skjerpede omstendigheter å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i ord eller handling.

Straffeloven § 200 annet ledd annet punktum
for å ha forledet barn under 16 år til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd i ord eller handling

Straffeloven § 204 a første ledd bokstav a
for å ha vært i besittelse av barneporno