NRK Meny
Normal

Lederen for Oppland legeforening får kritikk

Legeforeningen i Oppland har satt sinnene i kok hos ordførerne i Sel og Nord-Aurdal.

Inger Krag Nyhus

Leder i Oppland legeforening Inger Krag Nyhus får kritikk av ordførerne i Sel og Nord-Aurdal.

Foto: Daniel Aardal

Bakgrunnen er at lederen i legeforeningen, Inger Krag Nyhus, feilinformerte om hva de lokalmedisinske sentraene kan tilby på Otta og Fagernes.

Krag Nyhus uttalte nemlig til NRK at pasienter ikke kan ligge på de lokalmedisinske sentrene fordi disse kun har åpent på dagtid.

Legeforeningen vil stoppe sykehusendringene

Dette er feil, siden sentrene har døgnåpne tilbud.

Ordførerne mener at uttalelsen avdekker mangel på kunnskap om tilbudet og har bedt om et møte. Men det har ikke legeforeningen tid til.

– Forbauselse

Dag Erik Pryhn

Ordfører Dag Erik Pryhn i Sel er overrasket over at legeforeningen ikke kan ha et møte om de lokalmedisinske sentrene.

Foto: Arne Sørenes

– Det var vel forbauselse over at leder i Oppland legeforening hadde så lite kunnskap om det tilbudet og det utviklingsarbeidet som pågår i Valdres og Nord-Gudbrandsdalen knyttet til lokalmedisinske sentre, sier ordfører Dag Erik Pryhn i Sel.

Både han og ordfører i Nord-Aurdal Inger Torun Klosbøle syntes det var synd at feilinformasjonen kom ut uten at fagmiljøet og kommunene som huser de lokalmedisinske sentrene hadde blitt kontaktet.

For hadde de gjort det hadde de fått vite at de faktisk har døgnåpent med øyeblikkelig hjelp, intermediære senger og observasjonssenger døgnet rundt.

– En glipp

– Det har jeg beklaget. Det var en ren glipp, en ren feil fra min side. Det er ikke sånn at vi ikke vet at kommunene jobber bra med å forberede seg godt til å ha senger som er kommunale. Det er lokalsykehusfunksjonen, og det at det er nok lokalsykehussenger i framtiden, som er vårt anliggende, sier Inger Krag Nyhus, leder i Oppland legeforening.

Hun beklaget det hele overfor ordførerne etter at de sendte henne en mail.

Ordfører i Sel Dag Erik Pryhn, som sjøl er styremedlem i Sykehuset Innlandet, føler at de som bor langt unna mjøsområdet ble brukt i argumentasjonen imot planene om et hovedsykehus.

– Det ble brukt som et argument av styrelederen i legeforeningen der og da. Men jeg har jo registrert at hun umiddelbart har beklaget at hun manglet kunnskap om tilbudet og tankegangen for lokalmedisinske sentre, sier Pryhn.

Kan ikke møte ordførerne

– Vi reagerte og ville invitere oss inn i styremøte til legeforeningen i Oppland for å fortelle om tilbudet vårt, sier ordfører Inger Torun Klosbøle i Nord-Aurdal.

Men denne uka fikk hun svar fra legeforeningen om at et slikt møte har de ikke tid til. Lederen i legeforeningensier det ikke er vrangvilje, men at de ikke har mulighet til å få til et slik møte.

– Vi prøver å orientere oss hele tiden. Det betyr jo ikke at vi ikke kan vite enda mer, men vi vet en del og vi skal absolutt lese oss opp og følge med. Men vi får ikke til å møte alle nødvendigvis, sier Inger Krag Nyhus.

Overrasket

Ordføreren i Sel er overrasket over at de ikke fikk møte legeforeningen,

– Det er en ny overraskelse. Så lenge helsetilbudet i Oppland i ganske stor grad er basert på lokalmedisinske sentra, desentralisering av tilbud og videreutvikling av det, så hadde vi vel forventet en noe større interesse og noe mer prioritering av tid til å få kunnskap og komme i dialog med oss om det vi driver med, sier han.

På styremøtet i Sykehuset Innlandet vil styremedlemmene bli orientert om saken.

Årsaken til det er at legeforeningen har bedt om at ledelsen i Sykehuset Innlandet avventer nasjonal sykehusplan før de bestemmer hvordan syukehusene i Hedmark og Oppland skal organiseres i framtida.