Ordfører «frikjennes»

Ordføreren i Rendalen sørget for at et område ikke ble vernet, så ville han ha hytte der. - Ikke inhabil, mener jusprofessor.

Sølen i Rendalen 1. mai 07.
Foto: Aase Dahling, NRK

– Ordføreren selger resten av rettighetshavernes interesser for selv å få seg hyttetomt, sier andre grunneiere i området til Aftenposten.

Strid om verneområde

Direktoratet for naturforvaltning foreslo i 2007 omfattende vern av store deler av kommunen, og det førte til sterke reaksjoner i bygda. Fylkesmannen hadde oppgaven med å drøfte saken med kommunen, og ordfører Norvald Illevold fikk der en svært sentral rolle.

Høsten 2008 fortalte ordføreren fylkesmannen at kommunen godt kunne godta et ganske omfattende vern, men på en betingelse: At et 10 kvadratkilometer stort område, Envola, ble unntatt.

Det ble også resultatet i det endelige verneforslaget fra Direktoratet for naturforvaltning. Det eneste som nå gjenstår er den endelige avgjørelsen i Regjeringen.

Vil ha hyttetomt i området

Det hører med til historien at Envola nå blir kalt "Illevold-diagonalen" på folkemunne. Bakgrunnen er at kartet for verneområdet gjør en tydelig sving rundt Envola slik at området til den ønskede hyttetomta til ordføreren ikke blir vernet.

– Det er rart det ikke finnes referater fra forhandlingene mellom kommunen og fylkesmannen, sier Vegard og Erling Semb, som har seter-rettigheter i et område som nå blir vernet.

De mener at ordføreren nå har ofret andre rettighetshaveres interesser får å sikre seg hyttetomt.

Unnvikende ordfører

Ordfører Norvald Illevold svarer svært unnvikende når Aftenposten spør om hans engasjement, og først på fjerde direkte spørsmål bekrefter han at han ønsker hytteteomt. Han avviser at han har drevet lobbyvirksomhet i privat regi.

– Jeg jobbet like mye for Grøndalen som for Envola, sier han, og viser til at vernegrensen også ble justert noe i sør.

- Trolig ikke noe galt

Eivind Smith

Professor Eivind Smith mener at Rendals-ordføreren neppe ar gjort noe galt.

Foto: Sunniva Linjord

Og nå får Illevold støtte fra jusprofessor.

– Rendalsordføreren har trolig ikke gjort noe galt.

Det sier professor i offentlig rett, Eivind Smith. Så langt Smith har satt seg inn i saken, mener han at Illevold ikke har vært inhabil.

Smith mener at dersom Illevold skal ha vært inhabil, må det dokumenteres at han var ute etter tomt da han jobbet for å utelate området fra verneplanen.