Oppsagt rådmann tapte rettssak

Håkon Rydland drev uakseptabel fraksjonsbygging, mener Valdres tingrett, og har gitt Sør-Aurdal kommune medhold i oppsigelsen av ham.

Håkon Rydland hjemme

OPPSAGT OG ARBEIDSLEDIG: Valdres tingrett mener Håkon Rydland må dekke sine egne saksomkostninger på 314.000 kroner.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

9. mars ble Rydland sagt opp fra sin stilling etter å ha vært rådmann i Sør-Aurdal i sju måneder. Han mener oppsigelsen var usaklig og stevnet kommunen for retten.

Gjennom fem dager i september ble en rekke interne konflikter i kommunen brettet ut i Valdres tingrett. Begge parter førte vitner til støtte for sitt syn.

Nå har rådmannen tapt saken, men tingretten mener at begge parter må betale hver sine saksomkostninger.

– Større krav til personer i høye stillinger

Rydland kom fra stillingen som rådmann i Vestre Slidre, noen få mil unna, og ordføreren derfra, Eivind Brenna, ga i retten gode skussmål til Rydland.

Ordfører Kåre Helland

VANT FRAM I RETTSSAK: Ordfører i Sør-Aurdal, Kåre Helland.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Ordfører Kåre Helland i Sør-Aurdal fortalte derimot om en rekke episoder som han mener avdekket dårlige lederegenskaper og som dermed var grunnlaget for oppsigelsen.

Retten mener at det er solid grunnlag for kritikken fra kommunen, og skriver at det må forventes at en person i en høyere stilling tilpasser seg arbeidet raskere enn andre.

– Drev fraksjonsbygging

Blant annet gir retten støtte til ordførerens påstand om at Rydland drev fraksjonsbygging mellom tillitsvalgte og kommunestyrerepresentanter som et ledd i å samle støtte til sin versjon av konfliktene.

«Jeg er spent på hva som bor i deg på torsdag», skrev Rydland i en sms til en av de tillitsvalgte i Fagforbundet, som også er kommunestyremedlem. Denne torsdagen skulle oppsigelsen av Rydland behandles i kommunestyret.

Valdres tingrett mener at denne typen kontakt er uakseptabel for en rådmann.

– Manglende rolleforståelse

I tillegg viser retten til en episode i rådhuset, der Rydland havnet i en hissig diskusjon med fungerende rådmann Karin Stegarud. Denne endte opp med at Rydland «ropte inn» ordføreren og involverte ham i konflikten.

Retten mener det er rådmannens lederoppgave å løse slike konflikter selv, og at dette viser «manglende rolleforståelse».

«Rekonvalesens fra formannskapet»

Retten har også kommentert en mye omtalt episode der han la inn følgende beskjed om fravær på sin elektroniske kalender: «Rekonvalesens fra formannsskapet». Bakgrunnen var en konflikt med flere politikere. Retten mener at dette kan oppfattes som kritikk fra ham mot de aktuelle politikerne.

Den tidligere rådmannen mener også at han ble sagt opp etter at prøvetiden var over. Heller ikke på dette punktet får han støtte av retten.

Retten har valgt å stole på kommunens vitner.

Håkon Rydland

Får dagpenger fra Nav

Valdres tingrett skriver i dommen at partene må betale hver sine saksomkostninger. For kommunen utgjør dette 178.000 kroner, mens det for den tidligere rådmannen er 314.000 kroner.

Rydland har i et tidligere intervju fortalt hvordan han opplevde oppsigelsen både økonomisk og personlig.

Han er nå arbeidsledig og mottar dagpenger fra Nav. Han er ikke fagforeningsmedlem og må derfor dekke kostnadene av egen lomme.

Rydland sier at han nå vil bruke god tid til å vurdere en eventuell anke, men vil ikke komme med noen karakteristikk av dommen.

– Men jeg konstaterer at retten har valgt å stole på kommunens vitner, sier han.

– Jeg er blitt flere år eldre

Ordfører Kåre Helland sier en kort kommentar at han er glad for å ha fått medhold i tingretten.

– Jeg føler at jeg er blitt flere år eldre etter disse siste månedene. Og mediedekningen vært en større belastning enn selve rettssaken.