Oppsagt rådmann får ikke stå i stillingen

Valdres tingrett har bestemt at den oppsagte rådmannen i Sør-Aurdal, Håkon Rydland, ikke får stå i stillingen inntil saken blir endelig avgjort i rettsapparatet.

Håkon Rydland

RETTEN AVVISTE BEGJÆRING: Tidligere rådmann i Sør-Aurdal, Håkon Rydland.

Foto: Sør-Aurdal kommune

Det er klart etter at kjennelsen ble offentliggjort i dag.

9. mars ble Rydland sagt opp fra sin stilling etter å ha vært rådmann i sju måneder. Han mener oppsigelsen er usaklig og har stevnet kommunen for retten.

3. mai møttes partene i retten etter at Rydland krevde "midlertidig forføyning", det vil si at han kan stå i stillingen inntil saken er avgjort i hovedforhandling.

Dette har altså Valdres tingrett avvist.

– Vanskelig å ha en leder i oppsagt jobb

Sør-Aurdal kommune har i sin oppsigelse vist til en rekke samarbeidsproblemer med den nyansatte rådmannen. Ordføreren mener at han er sagt opp innenfor prøvetiden, men det avviser Rydland.

Valdres tingrett skriver i sin kjennelse at «det å ha en leder som er oppsagt i jobb i seg selv representerer en ulempe». Retten mener også at det kan by på utfordringer for «den løpende kontakten, dialogen og samarbeidet med den politiske ledelsen i kommunen».

Gode skussmål fra Vestre Slidre

Eivind Brenna

VITNET I RETTSSAK MOT SIN TIDLIGERE RÅDMANN: Ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna.

Foto: Knut Røsrud / NRK

Under rettsmøtet 3. mai stilte Rydland med to vitner. Den ene var ordfører i Vestre Slidre, Eivind Brenna. Den andre var en av Rydlands tidligere underordnede, Arild Haglund, som er skogbrukssjef i Sør-Aurdal.

Brenna har erfaring med Rydland fra den tiden han var rådmann i Vestre Slidre, og sa at han hadde svært gode erfaringer med ham.

Avisa Valdres har ved flere anledninger bedt om innsyn i prosessen både før og etter oppsigelsen. 29. mars presenterte avisa grunnlaget for oppsigelsen etter at Rydland hadde fritatt kommunen for å hemmeligstemple oppsigelsessaken.

Dokumentet viser at det har vært store samarbeidsproblemer med den nyansatte rådmannen, og at det er stort sprik i virkelighetsoppfatningen mellom partene.

Begge parter må dekke saksomkostninger

Kommunen krevde under rettsmøtet 3. mai at den oppsagte rådmannen også skulle dekke kommunens saksomkostninger. Dette sier retten nei til, slik at begge parter nå må dekke hver sine saksomkostninger.