Opprettholder grunnskolene i Sel

Kommunestyret i Sel har nettopp vedtatt å opprettholde alle grunnskolene i kommunen. Rådmannen har foreslått å legge ned Sel skole, men det ville ikke et klart flertall av politikerne.Se direkterapport fra kommunestyremøtet i Østnytt klokka 20.55.