Oppland har blitt ulvefylket – kun én sau tatt i Hedmark

Drøyt 180 sauer har blitt tatt av ulv i Oppland så langt i år. På andre siden av fylkesgrensa er situasjonen en helt annen.

Sauekadaver etter ulveangrep i Gran

180 SAUER: Slik kan det se ut etter at ulven har ferdes blant sau. Totalt i år har det blitt tatt 180 sauer av ulv i Oppland.

Foto: Privat

Før har Hedmark vært rovdyrfylket. Nå har vinden snudd vestover, og Oppland har blitt fylket hvor det er flest sauetap. To svenskeulver har ført til rekordstore tap, spesielt i Gran og Ringebu. Totalt har drøyt 180 sauer blitt drept i Oppland.

– Vi har hatt ulven gående i over en måned i Gran, og den har tatt sauer jevnt og trutt. Den situasjonen vi har nå har vi ikke sett før, sier Vebjørn Knarrum, fylkesmiljøvernsjef i Oppland.

Jakten på en svensk ulvetispe har foregått siden starten av juni. I helga 8. og 9. juli ble det funnet nye ulvedrepte sauer i Gran. Knarrum mener det er helt spesielt det som har skjedd.

– Det er spesielt at den samme ulven ser ut til å ville være her, og tenker å bli her så lenge den kan, sier han.

Jon Georg Dale (FRP) ser sauekadaver på Gran

BESØKTE BØNDENE: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (FRP) fikk i juni se med egne øyne ulveherjingen i Gran.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Én sau tatt

På andre siden av fylkesgrensa kunne ikke situasjonen vært mer annerledes.

– Det er nok lenge siden det har vært så stille med ulven som det har vært så langt i år, sier Jørn Berg, miljøverndirektør i Hedmark.

Han registrerer at det er områder lenger vest for hans eget fylke som nå har fått trykket. Til nå er én sau tatt av ulv i Hedmark. Den ble tatt i Rendalen i samme område hvor flere ulver tok rundt 500 sauer i fjor. Nå er det bjørnen som er den store stygge ulven.

– I Hedmark så langt i år er det bjørnen som står for flest dokumenterte skader, forteller Berg.

Vanskelig terreng å jakte i

Nå fortsetter jakta på ulven som har vært på fære i Gran, og jegere er postert der man forventer at den skal komme. Området er alt annet enn enkelt å jakte i.

– Det har vært veldig krevende for dem som har vært ute der så å si hver natt. Det er kupert, mye skog, og veldig vanskelig å få god oversikt. Vi har også hatt utfordringer knyttet til mobildekning og samband, sier Knarrum.

Fylkesmijøsjefen i Oppland mener oppskriften for å få felt ulven, er å ha hellet med seg.

– Skal man lykkes med dette, må man ha en god porsjon flaks, slår han fast.

I Hedmark er det også fellingstillatelse på en jerv i Trysil. Den har tatt en sau innenfor rovviltgjerdet i Flendalen. I Oppland er jerven normalt den som gjør mest skade, med 1330 drepte sauer i fylket i fjor. Til nå har likevel jerveskadene vært små.

– Jerveskadene har en tendens til å øke utover høsten. Så selv om det har begynt forsiktig, kan vi ikke vite hvordan dette utarter utover høsten, avslutter Knarrum.

Sau tatt av jerv

TATT AV JERV: Denne sauen ble i fjor tatt av jern. Hele 1330 dyr sauer ble tatt i Oppland i fjor.

Foto: Roar Halten/NRK