NRK Meny

Oppfordrer til boikott

Nord-Fron bonde- og småbrukarlag oppfordrer beitelaga i Midt- og Nord-Gudbrandsdal til å boikotte dialogmøtet for region 3/Oppland på Vinstra den 16. februar. Ifølge ei pressemelding er bakgrunnen praksisen til Fylkesmannen i Oppland med flere avslag på skadefellingssøknader sommaren 2016. De andre beitelagene i Oppland blir også bedt om å boikotte møtet.