NRK Meny
Normal

Ønsker slakteritur med stoppeklokke

Dyr som skal til slakteri står for lenge i slakterbilen, viser en ny rapport fra Mattilsynet.

Slakteribil fra Gilde på Rudshøgda
Foto: Alexander Nordby / NRK

En arbeidsgruppe foreslår at det innføres en stemplingsklokke for sjåførene.

Dermed får man kontrollert hvor lang tid bilene bruker fra de forlater produsenten til de er framme ved slakteriet.

Makstiden for transport er i dag åtte timer for slaktedyr i Norge og 12 timer for fjørfe.

Ikke nok med kjøreseddel

Det er sjåførene selv som loggfører turene på sin kjøreseddel. Men det er ikke godt nok, mener er arbeidsgruppe i Mattilsynet.

- De lengste turene vi har er på vinterstid når vi har småfe. Dersom det er noen overskridelser på transporttiden, er det der det ligger. Samtidig har vi vanskelige kjøreforhold og mange opplastninger for å få lass, sier Bjørn Volehaugen, som kjører dyretransport til Gilde på Rudshøgda.

Bjørn Volehaugen, sjåfør på slakteribil fra Gilde
Foto: Alexander Nordby / NRK

Anbefaler stemplingsklokke

Arbeidsgrupppen i Mattilsynet har sett nærmere på i alt 441 dyretransporter, blant annet i Oppland og Hedmark. De anbefaler nå at det innføres stemplingsklokke på slakterien for å sjekke at transportene ikke tar for lang tid.

- Slik det er nå, kommer det en del biler inn utenom åpningstidene ved slakteriet. Da har vi ingen kontroll på om det som oppgis er rett, sier Dag Magne Frøland som har ledet arbeidsgruppa i Mattilsynet.

- Ingen bevis for juks

Han avviser at de ikke stoler på opplysningene fra sjåførene.

- Nei, det er ingenting som tyder på at det er juks her. Det har vi ingen indikasjoner på. Men dette er bare ett av mange forslag til hvordan man kunne fått verifisert opplysningene, sier Frøland.

- Vi er pålagt i forhold til loven å føre opp tidspunkter for lassing og lossing. At det blir kontrollert er greit, sier Bjørn Volehaugen, som i går fraktet 15 okser fra Landåsbygda i Søndre Land og til Gildes storslakteri på Rudshøgda.

Den turen tok bare en drøy time, men enkelte ganger går det altså lang tid å kjøre dyrene fram til slakteriene.