Vedtok storsykehus ved Mjøsbrua

Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i ettermiddag enstemmig at det bør bygges et storsykehus ved Mjøsbrua.

Anne Enger

TOK TIL TÅRENE: Tidligere Senterparti-leder Anne Enger ledet møtet som styreleder i Sykehuset Innlandet. Hun tok til tårene da det historiske vedtaket var gjort.

Foto: Frode Meskau / NRK

Advarslene mot å bygge en ny stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største byene i regionen, ble ikke hørt av styret i Sykehuset Innlandet.

Alle styremedlemmene støttet administrerende direktør Alice Beate Andersgaards innstilling om et storsykehus sentralt i regionen ved Mjøsbrua. Sykehuset skal erstatte dagens sykehus i Gjøvik, Lillehammer, Hamar og Elverum.

Styreleder Anne Enger tok til tårene da det enstemmige vedtaket var gjort, som kan sette et foreløpig punktum for en mangeårig debatt i Hedmark og Oppland.

– Jeg blir så lett rørt, sa den tidligere statsråden og Sp-lederen.

Mener eneste aktuelle plassering er ved Mjøsbrua

Nestleder i sykehusstyret, Tor E. Berge, var den første som fikk ordet. Han gikk tydelig inn for et storsykehus.

– Ut fra en regional helhetsvurdering mener jeg at det bare er lokalisering ved Mjøsbrua som er politisk og praktisk realiserbart, sa Berge.

Ansattrepresentantene Jørgen Hurum, Marianne Nielsen og Ove Talsnes, samt styremedlemmene Kaija Eide Drønen og Maren Kyllingstad, holdt deretter hver sine innlegg hvor de støttet hovedlinjen i administrasjonens innstilling.

– Pasientene må være i fokus, derfor støtter jeg et storsykehus ved Mjøsbrua med desentraliserte tjenester, sa Marianne Nielsen.

Styret tok ikke stilling til om sykehuset bør plasseres øst eller vest for Mjøsbrua, altså i Moelv i Hedmark eller på Biri i Oppland.

Sykehusframtid i Innlandet

MJØSREGIONEN: Sykehusene i Elverum, Hamar, Gjøvik og Lillehammer kan bli kraftig redusert. Mjøssykehuset blir lagt midt mellom de største byene i regionen.

Foto: Grafikk / NRK

Diskusjon om plassering

Ordførerne i de fire største byene rundt Mjøsa har tidligere i høst gått ut samlet og advart mot at et sykehus ved Mjøsbrua vil tappe byene for kompetansearbeidsplasser og skape mer biltrafikk.

Transport- og byutviklingsforskere har advart mot å plassere en stor, offentlig arbeidsplass utenfor de største bysentrene. I steden kan det ende i Moelv med 4000 innbyggere.

Styreleder Anne Enger tok tak i dette under styremøtet, og sa hun undrer seg over debatten.

– Innlandet har et helt spesielt særpreg. Hvis vi legger sykehuset ett sted, vil det stedet vokse på bekostning av de andre. Men hvis vi legger det ved Mjøsa, kan dette bli et nav for hele Innlandet, sa Enger.

Også Ove Talsnes mener reiseavstanden på omtrent en halv time fra Lillehammer, Hamar og Gjøvik ikke er lengre enn for mange i Oslo som skal reise til Ullevål eller Rikshospitalet.

– Dette blir et lokalsykehus for alle byene i Mjøsregionen, sa Ove Talsnes.

Eide Drønen sa at det må lages en plan for god kollektivtilbud til sykehuset.

Storsykehus i Moelv, Atelier Holthes illustrasjon

SLIK KAN DET BLI: Atelier Holthe har skissert hvordan et storsykehus i Moelv kan bli, på den tiltenkte tomta mellom sentrum og Mjøsa.

Foto: ATELIER HOLTHE V/BJØRN HOLTHE, MOELV / ILLUSTRASJON

Ti år fram i tid

Diskusjonen framover vil trolig gå på hvilke funksjoner dagens sykehus skal beholde, samt på hvilken side av Mjøsa sykehuset skal ligge.

Etter styrets vedtak blir saken sendt til Helse Sør-Øst før den sendes til departement og storting. Et endelig, politisk vedtak kan komme tidlig på 2020-tallet.

Et nytt storsykehus kan stå klart tidligst om 9–10 år og den foreløpige kostnadsrammen er 8 milliarder kroner.