Omstridt kameraovervåkning kan ende i retten

GRAN (NRK): Øystein Høiby gruer seg for å gå ut, etter at kommunen installerte overvåkingskamera utenfor leiligheten hans.

Kameraovervåking

OVERVÅKES: I februar installerte kommunen fem kameraer for å overvåke uteområdene ved bofellesskapet for folk med psykiske helseutfordringer.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde/NRK luftfoto / NRK

Høiby ser på de matematiske grafene på skjermen.

Geogebra, forklarer han.

Avansert matematikk må til for å nå målet om å bli jurist. Ingen kan se at den engasjerte unge mannen har en psykisk sykdom som i perioder setter han helt ut av spill.

Skal gi trygge ansatte

Leiliheten Høiby bor i, er del av et boligkompleks med flere boenheter. Det er et av kommunens tilbud til folk med psykiske helseutfordringer. Komplekset er døgnbemannet og de som leier husrom, får hjelp når de trenger det.

Fra vaktrommet kan de ansatte følge med på det som skjer på uteområdet på en PC-skjerm. I februar monterte kommunen fem kameraer på området, fordi de ansatte følte seg utrygge på jobb.

– Hvis personalet er redde, så bør jo naboene ha grunn til å være redde også, sier Høiby.

Han opplever tiltaket som stigmatiserende og mener det forsterker følelsen av å være annerledes.

Øystein Høiby

KRITISK: Høiby føler seg overvåket.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

– De ansatte har opplevd ting som gjør at de bør ha gode sikkerhetstiltak, sier barne- og familiesjef i Gran kommune, Anne Grethe Hole-Stenerud.

Anne Grethe Hole-Stenerud

SKRUDD AV PÅ DAGTID: Kameraene ble slått av på dagtid etter anmodning fra datatilsynet, sier Anne Grethe Hole-Stenerud, tidligere barne- og familiesjef i Gran kommune.

Foto: Jorun Vang / NRK

Hun viser til episoder der personalet blant annet skal ha varsla politiet. Hva slags episoder det er snakk om, ønsker hun ikke å si noe om.

Ifølge Hole-Stenerud har de allerede fiorsøkt kompetanseheving, endring i rutiner og andre tekniske tiltak før overvåkningskameraene ble installert. Tilbakemeldingene fra de ansatte har vært gode, etter at kameraene kom på plass.

Mental helse: – Svært alvorlig

Kristian Haugland, landsleder, Mental Helse

- MÅ ETTERPRØVES: Landsleder Kristian Haugland i Mental Helse, mener de faglige vurderingene må etterprøves i dette tilfellet.

Foto: Jorun Vang / NRK

Interesseorganisasjonen for folk med psykiske helseutfordringer reagerer kraftig på kameraovervåkningen. Landsleder Kristian Kise Haugland mener kommunen ved å installere kameraene utøver ulovlig makt overfor innbyggerne sine.

– En skulle tro kommunale tjenester handla om å ta vare på beboere, mens her er det kommunens behov som er mest hensyntatt, sier Haugland.

Mental helse har nå bedt en advokat vurdere lovligheten av kameraovervåkningen.

Programleder Helene Sandvig tar med sine forestillinger om tvang og beltelegging når hun flytter inn på en lukket akuttpsykiatrisk enhet ved Blakstad sykehus. Gjennom møter med pasienter og ansatte finner hun ut hvordan hverdagen egentlig er i psykiatrien.(1:5)

HELENE SJEKKER INN: Gjennom TV-programmet blir vi kjent med hverdagen til ansatte og pasienter på Blakstad akuttpsykiatriske avdeling.

Datatilsynet: – Skjønn avgjør

Kameraovervåkningen på Gran krever ikke tillatelse fra Datatilsynet, og er heller ikke meldepliktig. Datatilsynet ble først koblet inn i saken da det kom en bekymringsmelding fra Mental Helse.

Bjørn Erik Thon, direktør, Datatilsynet

VANSKELIGE SAKER: – Vanskelig å vurdere beboernes og de ansattes interesser mot hverandre, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Foto: Jorun Vang / NRK

Tilsynet har fått mange henvendelser om kamerovervåking i institusjoner. Direktør Bjørn Erik Thon opplever at mange ser på overvåkning som løsningen når det oppstår et problem. Han er opptatt av om tiltaket egentlig gir mer trygghet, eller om det bare oppleves slik.

Personvernloven sier at andre tiltak skal være prøvd, og at det skal være en god grunn før kameraene settes opp.

– Utover det blir det skjønn som avgjør, sier Thon.

Datatilsynet har gitt Gran kommune \begrensninger som de forutsetter at følges. De krever at opptakene ikke lagres, at kameraene er avslått på dagtid og at tiltaket evalueres jevnlig.