NRK Meny
Normal

- Slipp til skapertrangen

Kreativitet, kunnskap, innovasjon og handlekraft er nøkkelord for Oppland Høyre.

Olemic Thommessen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Næringsutvikling - ny vekst i Oppland.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Styrke og sikre generelt gode rammebetingelser i forhold til skatt og avgifter er viktig. Samferdsel med veibygging blir sentralt i Oppland. Utvikling og styrking av kompetansemiljøene. Oppland ligger dessverre lavt i forhold til utdanning, frafall i skolen osv. Styrking av Høyskolemiljøene blir særlig viktig. Innlandsuniversitetet kan her være et motiverende mål. Styrket lokal forvaltning og bedre rammebetingelser for reiselivet.

Mye å hente på sammenslåing

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Ja, Oppland har mye å hente på en kommunereform. Særlig hvis Høyres tanker om å legge flere oppgaver ut til kommunene blir en realitet. Færre kommuner vil gi større bærekraft og bedre forutsetninger for styrkede kompetansemiljøer. Samtidig er det også slik at det i enkelte deler av fylket er store avstander. I disse områdene blir det nødvendig å tenke nytt i forhold til tradisjonelle måter å organisere en kommune på.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Gjennomføringen av "Lottorekka" (R2, R 4, E6 og E16).

Nye næringsveier

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Fraflytting kan bare motvirkes dersom vi over tid makter å holde verdiskapingen i distriktene i vekst. Omstilling og utvikling av nye næringsveier er et nøkkelord. Det får vi til gjennom å slippe skapertrangen til og gi rom for utvikling. Færre restriksjoner i forhold til landbrukets rammevilkår, gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter, større kommuner med større handlingsrom lokalt er eksempler på riktige veier å gå. I Oppland er også kravet om lokal forvaltning av vernede områder en stor sak.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Høyre setter enkeltmennesket i sentrum - Høyres politikk har som mål å gi den enkelte frihet til å realisere det beste i oss selv i møte med fellesskapene vi lever i. For meg er dette rommet det viktigste i politikken.

Et forspist land

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Sikre verdiskapingen for fremtiden. Norge må ikke ende opp som et forspist land uten evne til å bruke økonomisk gode tider på en konstruktiv og skapende måte. Kreativitet, kunnskap, innovasjon og handlekraft er nøkkelord.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Klima for stabilitet og handlekraft i det daglige politiske arbeidet.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Venstre

Nei til Sp

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Senterpartiet.

Listetopper i Oppland