NRK Meny
Normal

- Slipp til skapertrangen

Kreativitet, kunnskap, innovasjon og handlekraft er nøkkelord for Oppland Høyre.

Olemic Thommessen
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Lokale spørsmål:

1. Hvilken sak er den viktigste Oppland-saken for deg?

- Næringsutvikling - ny vekst i Oppland.

2. Hva kan gjøres for å sikre arbeidsplassene i Oppland?

- Styrke og sikre generelt gode rammebetingelser i forhold til skatt og avgifter er viktig. Samferdsel med veibygging blir sentralt i Oppland. Utvikling og styrking av kompetansemiljøene. Oppland ligger dessverre lavt i forhold til utdanning, frafall i skolen osv. Styrking av Høyskolemiljøene blir særlig viktig. Innlandsuniversitetet kan her være et motiverende mål. Styrket lokal forvaltning og bedre rammebetingelser for reiselivet.

Mye å hente på sammenslåing

3. Bør flere kommuner i Oppland slå seg sammen?

- Ja, Oppland har mye å hente på en kommunereform. Særlig hvis Høyres tanker om å legge flere oppgaver ut til kommunene blir en realitet. Færre kommuner vil gi større bærekraft og bedre forutsetninger for styrkede kompetansemiljøer. Samtidig er det også slik at det i enkelte deler av fylket er store avstander. I disse områdene blir det nødvendig å tenke nytt i forhold til tradisjonelle måter å organisere en kommune på.

4. Hva er den viktigste samferdselsoppgaven i Innlandet de neste årene?

- Gjennomføringen av "Lottorekka" (R2, R 4, E6 og E16).

Nye næringsveier

5. Hvordan kan vi hindre fraflytting fra bygdene våre?

- Fraflytting kan bare motvirkes dersom vi over tid makter å holde verdiskapingen i distriktene i vekst. Omstilling og utvikling av nye næringsveier er et nøkkelord. Det får vi til gjennom å slippe skapertrangen til og gi rom for utvikling. Færre restriksjoner i forhold til landbrukets rammevilkår, gode rammevilkår for små og mellomstore bedrifter, større kommuner med større handlingsrom lokalt er eksempler på riktige veier å gå. I Oppland er også kravet om lokal forvaltning av vernede områder en stor sak.

Felles spørsmål:

1. Hva har vært avgjørende for DITT partivalg?

- Høyre setter enkeltmennesket i sentrum - Høyres politikk har som mål å gi den enkelte frihet til å realisere det beste i oss selv i møte med fellesskapene vi lever i. For meg er dette rommet det viktigste i politikken.

Et forspist land

2. Hvilken sak er den viktigste for DEG å kjempe for de neste fire årene?

- Sikre verdiskapingen for fremtiden. Norge må ikke ende opp som et forspist land uten evne til å bruke økonomisk gode tider på en konstruktiv og skapende måte. Kreativitet, kunnskap, innovasjon og handlekraft er nøkkelord.

3. Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- Klima for stabilitet og handlekraft i det daglige politiske arbeidet.

4. Hvilket parti vil du helst samarbeide med på Stortinget?

- Venstre

Nei til Sp

5. Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Senterpartiet.

Listetopper i Oppland

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Helgesen i tenkeboksen

    Miljøminister Vidar Helgesen har ennå ikke avgjort om han vil anke avgjørelsen i Oslo tingrett i går der lisensjakta på ulv utenfor ulvesonen ble midlertidig stoppet. Han vil nå rådføre seg med Regjeringsadvokaten, opplyste han i Stortinget i dag.

  • Ulykke på riksvei 3

    To vogntog var involvert i en trafikkulykke på riksvei 3 i Elverum ved 10.25-tida. Ulykka skal ha skjedd da et vogntog kjørte inn i et annet vogntog, som deretter kjørte i grøfta. Ingen personer ble skadet. Det er redusert fremkommelighet på stedet.

  • Bil i grøfta på glatta

    En bil har kjørt av fylkesveg 30 ved Koppang. Ifølge politiet ble to personer lettere skadet, mens skadeomfanget for en tredje person foreløpig er uavklart. Det er glatt på stedet.