NRK Meny
Normal

Vil bruke 15 millioner på å bli "high tech"

Norges Olympiske Museum i Lillehammer trenger fornyelse og vil ha et "high tech" museum der du skal få en "helt annen olympisk opplevelse". Prislapp: 15, 3 millioner kroner.

Det nye museet skal bli elektronisk og digitalt, og lede de besøkende fram til ulike opplevelser.

Det nye museet skal bli elektronisk og digitalt, og lede de besøkende fram til ulike opplevelser.

– Jeg er enig i at finansieringen er det store spørsmålet, men vi har følelsen av at de offentlige instanser vi henvender oss til, er positive, sier Bjarte Ytre-Arne, som er leder av muséet og prosjektansvarlig for forprosjektet.

"Gammeldags formidling"

«Muséet er lite synlig for omgivelser og for potensielt besøkende som er i området », står det i rapporten, og viser til at det bare var 16 000 besøkende i 2012.

"Museet er lite synlig for omgivelser", står det i rapporten, som foreslår dette inngangspartiet.

'Museet er lite synlig for omgivelser', står det i rapporten, som foreslår dette inngangspartiet.

Foto: Fotomontasje: Charlotte Grønvold Menkerud, Lole Design

"Utstillingene fra 1997 bære preg av slitasje, og formidlingsformen oppleves som noe gammeldags", står det også videre.

Prosjektet foreslår en radikal fornyelse av muséet, der digitale virkemidler, med apper, projektorer, lyd, bilder og lydisolerte rom skal være virkemidler for å skape sterke opplevelser.

I et eget rom, en "Black Box", vil fem projektorer i taket skape en 180 graders skjerm der en 6 minutters film skal gjengi olympiske opplevelser.

Muséet ønsker å kopiere det beste fra det olympiske muséet i Lausanne i Sveits, og vil erstatte dagens plakatvegg med en elektronisk vegg der du kan klikke på et ønsket årstall og få opp en videosnutt fra det aktuelle OL.

– Learning by doing

Moderne museumspedagogikk forutsetter at du "lærer gjennom å gjøre", og prosjektet ønsker en olympisk lekelab, der simulatorer gir de besøkende muligheten til for eksempel å skyte eller sykle.

Hele prosjektet har altså en ramme på 15,3 millioner kroner. Av dette skal 1,3 millioner være "ikke offentlig finansiering"

– Dette kan for eksempel være leverandører av elektronikk, som vi jo trenger mengder av til dette prosjektet, sier Ytre-Arne. – Ved å profilere produsentene, kan vi få ned kostnadene på denne delen av utbyggingen.

– Elektronikk ikke et mål i seg selv

Anne Birkeland, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Anne Birkeland, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Foto: Privat

– Det stilles store krav til muséer som bruker digitale virkemidler i sine lokaler, sier Anne Birkeland, som er førstelektor ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. Hun har museumspedagogikk som fag.

– Det viktigste for et museum er faktisk gjenstandene. Hverken plakater eller touch-skjermer kan erstatte unike gjenstander som kan fortelle oss noe om fortiden.

– Utfordringen for ethvert museum er å la elektroniske og digitale effekter være pedagogiske virkemidler, og ikke et mål i seg selv, sier Birkeland.

Finansieringsmodell

Lillehammer Museum/Kulturdepartementet   

 3,9 millioner kroner

 Lillehammer kommune

 3,4 millioner kroner

 Oppland fylkeskommune

 3,4 millioner kroner   

 Norges Idrettsforbund

 3,35 millioner kroner

 Ikke offentlig finansiering

 1,3 millioner kroner

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Ammekyr stengt inne

    Totalt ti ammekyr er stengt inne i fjøset som har rast sammen. fire av dem sitter fast. Det er tyngden av snøen som er årsaken til at fjøset har rast sammen.

  • 20-åring dømt til 10 års fengsel

    Eidsivating lagmannsrett har dømt en 20-åring fra Hamar til fengsel i 10 år for seksuelle overgrep mot 39 jenter. Det skriver HA. Det er ett år mer enn i tingretten. Han er dømt for både fysiske overgrep og overgrep via nettet. Les alt om saken her.