NRK Meny
Normal

Flere helsearbeidere ruser seg på jobb: – Dreier seg ofte om mennesker i livskrise

I fjor mistet 93 helsearbeidere i Norge autorisasjonen sin, og i en stor del av tilfellene var rusmisbruk eller legemiddeltyveri årsaken.

Mannlige sykepleiere

Det har derfor blitt økt fokus på denne problematikken, og flere arbeidsgivere tilbyr i dag rehabilitering til helsearbeidere som sliter med rus.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

I vår ble det kjent at tre ansatte ved Sykehuset Innlandet var mistenkt for å ha stjålet medisiner ved avdelingene der de var ansatt. To av de mistenkte jobbet på Lillehammer og den tredje på Hamar.

– Det handler ofte om mennesker som er i en livskrise, sier seniorrådgiver hos fylkesmannen, Tony Heyerdal.

93 mistet jobben i fjor

I fjor mistet 93 helsearbeidere i Norge autorisasjonen sin, og i en stor del av tilfellene var rusmisbruk eller legemiddeltjuveri årsaken.

Det var også tilfellet i vår da tre ansatte ved Sykehuset Innlandet ble mistenkt for å ha stjålet sterke smertestillende preparater og narkotiske stoffer.

– I flertallet av de sakene vi har så handler det ikke om helsepersonell som opptrer som kyniske kriminelle. Men handlingene som utføres kan nok oppfattes som kyniske, sier Heyerdal.

Det er Statens helsetilsyn som vurderer autorisasjonsspørsmålet, det vil si om helsepersonell skal miste retten til å utøve yrketpå grunna v bruk av rusmidler, uforsvarlig virksomhet, grove pliktbrudd osv., som beskrevet i Helsepersonelloven.

Assisterende direktør i Helsetilsynet, Jo Kittelsen sier en helsearbeider som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler på jobb står i absolutt fare for å miste autorisasjonen.

Har omfanget på rusmisbruk blant helsearbeidere økt?

Det kan ikke vi svare på, vi har bare oversikt over de sakene vi får til vurdering og har ikke generell kunnskap om rusmisbruk blant helsepersonell. Vi ser en jevn økning i antall saker hvor vi vurderer autorisasjonen til helsepersonell. I 2004 var det 60 som mistet autorisasjonen, av disse 60 var 26 på grunn av rusmisbruk, og i 2013 var det 98 hvorav 60 på grunn av rusmisbruk, sier Jo Kittelsen.

– Mennesker i livskrise

Det er Fylkesmannen som er tilsynsmyndighet og den som skal sørge for at helsepersonell fjernes fra pasientbehandling. Ofte skjer dette etter melding fra arbeidsgiver.

Tony Heyerdal

Seniorrådgiver Tony Heyerdal forklarer at det ofte dreier seg om mennesker som brått eller over tid kommer i vanskelige livssituasjoner og livskriser som ruser seg på jobb.

Foto: Hanne Stine Kind / NRK

Tony Heyerdal hos fylkesmann forklarer at det ofte dreier seg om mennesker som brått eller over tid kommer i vanskelige livssituasjoner og livskriser.

– Noen mister mer eller mindre herredømmet over virkeligheten, sier han.

Heyerdal sier den enkle tilgangen på medisiner kan være utfordrende.

Det har derfor blitt økt fokus på denne problematikken, og flere arbeidsgivere tilbyr i dag rehabilitering til helsearbeidere som sliter med rus.

I tillegg har det blitt flere lovhjemler å støtte seg på når det gjelder å teste om helsearbeidere er rusa på jobb, blant annet innførte helsedepartementet i 2012 en lovendring slik at helsepersonell fikk forbud mot å drikke alkohol åtte timer før de skal på jobb.

Bør be om hjelp – raskt

Tony Heyerdal oppfordrer helsepersonell som sliter til å be om hjelp raskt.

– Mitt råd til helsepersonell som føler at de er i ferd med å miste kontrollen, er å oppsøke hjelp i tide. Spør fastlegen om hjelp, for eksempel, sier han.

Han sier videre at det er viktig å være åpen for sjefer og ledere.

– Å samarbeide med sjefen er viktig for å komme over kneika, i stedet for å miste alt. Disse menneskene står i fare for å både miste jobb, autorisasjon, inntekt og ikke minst sin egen verdighet, sier Heyerdal.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang