Økokrim anker i ulvesaken

Økokrim anker lagmannsrettens dom mot alle de tiltalte i ulvesaken. Det skriver avisa Østlendingen. Lagmannsretten dømte fire av de fem tiltalte i ulvesaken i Elverum til vesentlig lavere straffer enn de fikk i tingretten. Økokrim mener retten har bommet på lovanvendelsen.