– Tapper skolene for ressurssterke elever

Det blir stadig flere private ungdomsskoler som satser på idrett. Idrettsforsker frykter at det kan skade læringsmiljøet på de andre skolene.

Fotball

POPULÆRT: Etterspørselen etter private ungdomsskoler med idrettsspesialisering er stor.

Foto: NRK

– Hvis vi blir slitne må vi sove og spise, akkurat som toppidrettsutøvere, sier Oline Ødegård Viklund.

12-åringen fra Lillehammer er en av stadig flere som ønsker å gå på private idrettsskoler. Til høsten begynner hun på ungdomsskolen, og da får hun mange idrettsalternativer å velge mellom.

Norge Toppidrettsgymnas (NTG) har fra høsten av tre skoler som retter seg mot ungdom i alderen 13 til 15 år, WANG UNG får tilsammen åtte og Telemark Toppidrett én.

Lektor ved Høgskolen i Innlandet, Marit Roland Udnæs, er bekymret for utviklingen. Hun frykter at dette skaper skiller.

– Dette vil bli for et veldig lite antall barn hvor foreldrene skal betale skolepenger, sier Udnæs.

Mange søkere

I august starter 64 åttende- og niendeklassinger på den nye ungdomsskolen til NTG på Lillehammer. Skolen tilbyr basistrening fem dager i uken.

Helene Nesje-Udnæs

FORNØYD: Helene Nesje-Haugli tror ikke NTGU Lillehammer skal få problemer med å fylle opp skoleplassene til høsten.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

– Dette er et tilbud som trengs. Vi har hatt godt med søkere. Vintersportsbyen Lillehammer har sagt at dette er noe de synes er veldig interessant, forteller skoleansvarlig Helene Nesje-Haugli.

Blant søkerne er Oline Ødegård Viklund (12) og Martine Skjelsvik (13). De er ikke i tvil om hvorfor de vil gå på nettopp NTGU.

– For å drive med mer idrett. Jeg håper å bli bedre i forskjellige idretter, sier Kjelsvik.

Viklund er enig.

– Det beste er at vi skal få prøve mange forskjellige idretter.

NTGU-søkere

SØKERE: Martine Skjelsvik, Kristina Masovn Haave, Maria Masovn Haave og Oline Ødegård Viklund vurderer alle å søke på NTGU på Lillehammer.

Foto: Line Fosser Vogt / NRK

Uenig om behov

Til tross for den store interessen mener høgskolelektor Udnæs at det kan være et problem at ressurssterke elever velger privatskoler.

Marit Roland Udnæs

BEKYMRET: Marit Roland Udnæs frykter privatskoler for ungdom kan føre til utfordringer for offentlige skoler og lokale idrettslag.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Det er mye forskning som understreker at idrettsaktive barn er flinke på skolen. Hvis man tapper ungdomsskoler for denne elevgruppen og samler de på en privat skole, kan det påvirke læringsmiljøet.

– Hvis den offentlige skolen hadde hatt minimum en time fysisk aktivitet hver dag ville antakeligvis NTGU være overflødig, sier Udnæs.

Skoleansvarlig for NTGU Lillehammer Helene Nesje-Haugli mener imidlertid det er et behov for private idrettstilbud til ungdomsskoleelever.

– Man ser av forsking at det blir mer skader hos stadig yngre klasser fordi man trener for ensidig. Det er derfor vi starter dette basistilbudet og jeg tror det er grunnen til at det popper opp så mange tilbud.