NRK Meny

Økning for Sparebanken

Sparebanken Hedmarks konsernresultat ble 1,1 milliarder kroner etter skatt, en økning på 170 millioner fra året før. At Innlandet er mindre følsomt for konjunktursvinginger og at flere tok opp boliglån i hovedstadsregionen, trekkes frem av direktør Richard Heiberg som årsaker til fremgangen.

Richard Heiberg
Foto: Sparebanken Hedmark