NRK Meny

Øker filmfondet

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til filmfondet Film3 med 85 000 krone. Den samlede bevilgningen blir da på 2,7 millioner kroner i 2015. Filmfondet Film3 dekker både Oppland og Hedmark.