Normal

Stopper alle på svenskegrensa

Politidistriktene i Hedmark og Oppland igangsetter strakstiltak etter PSTs melding om konkrete terrortrusler mot Norge tidligere i dag.

Politiet kontrollerer trafikk på Magnormoen etter terrortrusselen mot Norge

Politiet kontrollerer biler på Magnormoen som en del av den økte beredskapen etter de nye terrortruslene mot Norge.

Foto: Arne Trollldalen / NRK

– Med bakgrunn i det nye trusselbildet Norge nå står ovenfor, vil politiet i Hedmark være synlig på innfartsveier fra Sverige mot Hedmark. Dette vil være væpnede politienheter, som følger med på trafikkbildet og tog som kommer fra Sverige, sier Kari-Anne Dobloug, kommunikasjonsrådgiver i Hedmark politidistrikt.

Informasjonsrådgiver Hedmark politidistrikt Kari-Anne Dobloug.

Kari-Anne Dobloug, kommunikasjonsrådgiver i Hedmark politidistrikt, sier at væpnede enheter er sendt ut til grenseovergangene mot Sverige etter terrortrusselen mot Norge.

Foto: Vibecke Wold Haagensen / NRK

Hedmark er det fylket i Norge som har flest ubetjente grenseoverganger. Hedmark politidistrikt vil også øke den generelle beredskapen.

– Bemanningssituasjonen blir forløpende vurdert, og vi har allerede tilbakekalt mannskaper som var ute i ferie, sier Dobloug.

Streng kontroll på svenskegrensa

Politiet var i dag stasjonert på Magnormoen i Eidskog for å kontrollere biler. Her passerer omtrent 10.000 biler daglig.

Politibetjent Kjetil Bekken ved Kongsvinger Politistasjon sier at folk er greie å ha med å gjøre, og at de fleste har fått med seg terrortrusselen.

– Vi stopper alle biler og går igjennom samtlige busser.

Politioverbetjent Kjetil Bekken, Kongsvinger politistasjon.

Også Vest-Oppland politidistrikt oppjusterer beredskapen etter at terrortrusselen ble kjent.

– Vi iverksetter tiltak på bakgrunn av trusselvurderingen som er gjengitt av PST-sjefen. Noen av disse tiltakene vil være synlig for publikum. Vi vil utplassere væpnet politi der vi tror det er nødvendig, sier Johan Martin Welhaven, politimester i Vest-Oppland.

Avbrøt ferien

Fylkesberedskapssjef i Oppland, Asbjørn Lund, sier at de ble informert om trusselen i løpet av gårsdagen. På nåværende tidspunkt har han ingen konkrete anbefalinger til folk.

– Vi har foreløpig ingen konkrete anbefalinger til folk, annet enn å følge med på situasjonen og å følge eventuelle anbefalinger politiet kommer med, sier Lund.

Politimester Arne Hammersmark i Gudbrandsdal politidistrikt har avbrutt ferien som følge av terrortrusselen, og har i dag sittet i telefonmøter.

Terrorberedskap Trysil

Politiet har tatt oppstilling langs riksveg 25 ved Kjernmolia rasteplass i Trysil.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Allerede høy beredskap i militærleire

Forsvarets leire i innlandet, Rena og Terningmoen, har allerede hatt forhøyet terrorberedskap i et års tid. Dermed øker de ikke beredskapen ytterligere med tanke på trusselen som ble offentliggjort i dag.

– Vi er allerede i høy beredskap, såkalt terrorberedskap alfa. Vi vil ikke justere beredskapen opp foreløpig, men vi vurder selvfølgelig situasjonen fortløpende, sier pressetalsmann for forsvarssjefen, Øystein Kvarving.

Rena Leir

Innlandsleirene har allerede operert med forhøyet terrorberedskap, såkalt terrorberedskap alfa, i et års tid. Situasjonen etter den nye terrortrusselen følges nøye, men foreløpig økes ikke beredskapen ytterligere.

Foto: Haakon Stensrud/Østerdal Garnison

Les mer på nrk.no: Øker beredskap etter terrortrussel

Les mer på nrk.no: Terrorforsker: – Mye tyder på at nordmenn er involvert

Mulig terroraksjon om få dager

Meldingen om det fornyede trusselbildet mot Norge ble fremlagt på en pressekonferanse holdt av PST og justisminister Anders Anundsen (FRP) klokken ti i dag. Etter det PST kjenner til er terroraksjonen planlagt gjennomført innen kort tid.

– Det dreier seg trolig om dager. Vi har fått melding om at det er personer med tilknytning til en bestemt gruppe i Syria som står bak trusselen, sa PST-sjef Benedicte Bjørnstad på pressekonferansen.

Politiet og PST melder at trusselen ikke er rettet mot konkrete objekter eller personer. De vurderer trusselen som uspesifikk, men troverdig. Som en følge av det høynede trusselbildet vil politiet plassere ut væpnede enheter på grenseoverganger, togstasjoner og flyplasser.

Terrorberedskap i Trysil

Politiet overvåker riksveg 25 fra Trysil.

Foto: Halvor Mykleby / NRK

Saken oppdateres.