NRK Meny
Normal

Ødelegger strandsona ved Mjøsa

Utbygging av fire felts E6 og dobbelspor på jernbanen vil føre til store konsekvenser for strandsona langs Mjøsa.

Det mener Direktoratet for Naturforvaltning (DN).  I et brev til Jernbaneverket og Statens Vegvesen ber direktoratet om at de negative konsekvensene for miljøet blir redusert og at det jobbes for miljøforbedringer i prosjektet.

Direktoratet mener Mjøsstranda må frigjøres fra tyngre inngrep og at det bør velges traseer som gjør minst skade.

Legger beslag på strandsona

DN påpeker at allerede i dag domineres strandsona av E6 og Dovrebanen. Når vegen og jernbanen bygges om kan inngrepene bli enda mer omfattende.

I den nasjonale miljøpolitikken er det en forutsetning at man skal legge stor vekt på verdien av strandsona langs vann og vassdrag.

Velge det som gjør minst skade

DN mener at en så omfattende ombygging av jernbanen bør sammenlignes med nybygging. Når endelige traseer fastsettes mener de man systematisk bør velge de alternativene som gjør minst skade og som i størst mulig grad frigjør strandsona.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

Video fra Hedmark og Oppland

Elena fra Lillehammer er opptatt av de små bedriftene
Nils Thore Jansson fra Finnskogen mener mye om mangt, særlig om politikere og sentralisering.
Bar Hassan fra Follebu skal stemme for første gang