Obs-varsel i Innlandet

Metrologisk institutt har sendt ut obs-varsel for seks fylker, deriblant Hedmark og Oppland. I dag og i morgen er det ventet en del nedbør, spesielt i vestlige områder. I høyereliggende strøk over 500 meter, kan dette bli liggende som snø og føre til glatte veier. I Innlandet er spesielt Valdres mest utsatt for dårlige kjøreforhold.

Snø på Tonsåsen
Foto: Webkamera på Tonsåsen i Valdres / Statens vegvesen