Normal

12 akuttplasser åpner på Fagernes

I dag er det offisiell åpning av intermediæravdelinga på Valdres lokalmedisinske senter, VLMS. Dermed får valdresregionen et nytt helsetilbud.

Valdres lokalmedisinske senter åpner ny avdeling

FAGERNES: Valdres lokalmedisinske senter åpner ny avdeling

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK

– Vi åpner 12 kommunale akutte døgnplasser som er den nye satsingen valdreskommunene gjør i felleskap. Her vil pasienter få behandling før, i stedet for og etter sykehusopphold, sier Toril Naustdal, virksomhetsleder ved VLMS.

Dermed kan flere valdriser få behandling lokalt, i stedet for å reise til sykehus lengre unna. Det sparer reisetid for pasienten, samt at det letter arbeidsmengden for sykehusene. Innen 1.1.2016 er alle landets kommuner lovpålagt å tilby slike døgnplasser.

– Dette blir en type avklaringsplasser for å finne ut hva slags nivå pasienten skal behandles på, sier Naustdal.

Stine Mari Skrindsrud Nordaas og Toril Naustdal

KLARE FOR INNRYKK: Avdelingssykepleier Stine Mari Skrindsrud Nordaas (t.v) og virksomhetsleder Toril Naustdal, ser frem til å ta imot pasienter på den nye avdelinga.

Foto: Sigird Havig Berge / NRK

Mange typer behandling

Behandlingstilbudet vil variere ut fra pasientgruppen, men mange vil kunne følges opp på en helt ny måte lokalt.

– Det kan dreie seg om intravenøsbehandling med antibiotika, det kan være oppfølging, justeringer og endringer knytttet til smertebehandling hos kreftpasienter eller andre alvorlig syke og døende. Det kan også være tidlig rehabilitering der det er behov for en del medisinsk oppfølging, sier hun.

Til tross for at avdelinga har vært planlagt i flere år, er det enda ikke avklart akkurat hvilke type behandlinger som skal utføres ved VLMS, og hva som må utføres ved et sykehus.

– Vi er spente på hva slags oppgaver vi klarer å løse her, og å finne ut av hva slags oppgaver sykehusene ser at vi kan håndtere med den bemanninga vi har, sier Naustdal.

Stor kompetansearbeidsplass

I det lokalmedisinske senteret er det fra før en egen dialyseavdeling, røntgen, spesialistpoliklinikk, jordmortjeneste og legevakt.

– Sengeavdelinga og legevakta utgjør tilsammen 22 sykepleierstillinger, vi har en overlege og en halv fysioterapistilling, sier Naustdal.

Det er kapasitet til å utvide intermediæravdelinga fra 12 til 17 sengeplasser.

Valdres lokalmedisinske senter

FLERE TJENESTER: I dag åpner intermediæravdelinga ved Valdres lokalmedisinske senter.

Foto: Sigrid Havig Berge / NRK