Nye Veier bruker gamle bruer

HAMAR (NRK): Brua har stått i over 50 år og skulle rives når ny firefelts motorveg blir bygget. Men regjeringens prestisjeprosjekt, Nye Veier, vil i stedet gjenbruke flere bruer langs E6.

Øyvind Moshagen

BEHOLDER BRUA: Øyvind Moshagen, som er prosjektleder i Nye Veier, sier de har som mål å tenke nytt når de planlegger E6-utbyggingen. Derfor vil de la denne og flere bruer stå.

Foto: Knut Røsrud / NRK

I over 50 år har trafikken dundret forbi, både over og under brua på Vien i Hamar. Neste sommer begynner byggingen av ny firefelts motorveg her og brua var planlagt erstattet av ei ny, men Nye Veier, som har fått ansvaret for byggingen, mener det er unødvendig.

– Når vi så nærmere på tegningene og gjennomførte beregninger finner vi ut at det er plass til den nye veien under denne brua, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Brua ved Vien ble bygget i 1965, men er i god stand. Den er fortsatt solid og trygg å kjøre på, sier Moshagen.

– Alle konstruksjoner skal leve i minst 100 år og vi synes det var for gæli å ikke se på om det var mulig å ta vare på noe som kan brukes i nesten 50 år til, forteller han.

Vegvesenet er tause

Vienkrysset er bare en av flere bruer og konstruksjoner som Nye Veier nå vurderer å gjenbruke.

Det er Statens vegvesen som mener brua må rives. I reguleringsplanen skriver de at det vil være nødvendig å bygge ny bru, men i dag nekter Statens vegvesen å kommentere hvorfor de kom til at det er nødvendig.

Vienbrua

Vienbrua ble bygget i 1965, men har en 'levetid' på nesten 50 år til.

Foto: Knut Røsrud / NRK

– Vegvesenet har laget en kommunedelplan og reguleringsplan som er politisk behandlet, og som er grunnlaget for den jobben Nye Veier skal gjøre med å prosjektere og bygge vegen. Hvordan Nye Veier velger å løse dette har vi ikke kommentar til, er alt regionvegsjef Per Morten Lund vil si.

Lettere å avvikle trafikken i byggeperioden

Og det er ikke bare selve brua, men også rundkjøringer og kryss som Nye veier vil gjenbruke. Moshagen sier de foreløpig ikke har beregnet hvor mye penger de vil spare på å gjenbruke bruer og andre konstruksjoner, men sier det vil dreie som en god del millioner.

– Dessuten vil det bli lettere å avvikle trafikken under byggeperioden når brua kan stå. Å lede trafikken ned på E6 og gjennom en rundkjøring ville betydd enda mer køer, forteller Moshagen.

Nye Veier er regjeringens prestisjeprosjekt der målet er å bygge fem motorveger i Norge, både raskere og billigere. Men mange har vært kritiske til selskapet, blant andre LO, som har kommet med en knusende rapport.

Prosjektdirektør i Nye Veier innrømmer at det nå er viktig for dem å vise resultater.

– Vi må tenke nytt og smart når samfunnsoppdraget er å få mer vei for pengene.