NRK Meny
Normal

Nye kamera avslører smuglerne


Det har vært en kraftig økning i beslaget av sprit, øl og sigaretter på Hedmarksgrensa. Kamera på ulike steder kan være noe av årsaken.

Tollaksjon på svenskegrensa

FLERE OPPDAGES: Tollerne har hittil i år gjort flere store beslag.

Foto: Martin Fjørtoft / NRK

I tredje kvartal i år beslagla tollerne nesten en og en halv million sigaretter og nesten 13.000 liter brennevin.

– Tallene de taler for seg. Det er blant annet en dobling av alkoholbeslaget sammenligna med fjoråret, sier Kjersti Bråthen som er fungerende kontorsjef hos Tollvesenet i Kongsvinger.

Historiske beslagstall

Et av de største beslagene gjorde tollerne i Hedmark i april. Da ble 621.980 sigaretter beslaglagt i en trailer. De har også hatt andre store enkeltbeslag, og totalt er det historisk store beslagstall hittil i år.

Det har vært jevnt over mange alkoholbeslag hittil år, og disse ligger på rundt 2–300 liter per beslag, sier Bråthen.

Tollbeslag i Kongsvinger i februar

MANGE BLIR TATT: Dette er tollbeslag gjort i Kongsvinger i februar i år. Så langt i 2015 er beslagstallene historiske.

Foto: Tollvesenet

Tollvesenet mener de nye kameraene som er plassert ut på grensa kan være en av årsakene til de mange beslagene.

– Det kan være at vi har hatt en positiv effekt av kameraene vi har installert på grensen, sier Bråthen.

Hun forteller også om en økning i beslag nord for kameraene som er satt opp.

– Det ser ut til at trafikken har forflyttet seg, og samtidig er vi mer effektive, sier Bråthen.