Ny runde i overgrepssaken i Alvdal

I dag starter ankesaken i overgrepssaken i Alvdal i Eidsivating lagmannsrett. Det blir omkamp om både skyldspørsmål og straffeutmåling.

De to hovedtiltalte i overgrepssaken i Alvdal med sine forsvarere
Foto: Tegning: Esther Bjørneboe

Denne gangen er det fire personer som sitter på tiltalebenken, og ikke fem.

Den 63 år gamle naboen, som ble dømt til fengsel i et år og ni måneder, anket ikke dommen fra tingretten og møter kun som vitne i lagmannsretten.

Skyld og straff

De fire andre anket over både skyldspørsmål og straffeutmåling og er klare for en ny gjennomgang av hele saken.

Stefaren og den hovedtiltalte moren ble erklært pedofile og dømt for en rekke seksuelle overgrep mot de to barna i huset og mot de to nabobarna. Begge anket på stedet.

Naboekteparet ble dømt for medvirkning til seksuelle overgrep mot sine to barn. De skal ha holdt dem tilbake og latt hovedparet misbruke barna.

Nye vitner

Både hovedparet og naboekteparet ble funnet skyldige i en rekke seksuelle overgrep mot de to søskenparene, eller medvirkning til det, og dømt til strenge straffer i Nord-Østerdal tingrett.

I lagmannsretten blir det nå en ny gjennomgang av hele saken.

Det skal ikke være nye tekniske bevis i saken, men nye vitner kan komme med nye opplysninger i saken.

Samme forsvarere

De tiltalte har med seg de samme forsvarerne i lagmannsretten som de hadde i tingretten. Bistandsadvokatene for barna er også de samme som i tingretten.

Lagrettsdommer Odd Jarl Pedersen skal være administrator i ankesaken. Det er satt av fire uker til rettssaken - det samme som i tingretten.

Anniken Mellegaard

Anniken Mellegaard forsvarer nabokvinnen.

Foto: Arne Sørenes
Frode Wisth

Advokat Frode Wisth representerer nabomannen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix
Forsvarer Steffen Brandstad og aktor Iris Storås

Advokat Steffen Brandstad forsvarer moren.

Foto: Bjørn Opsahl / NRK
Sverre Næss

Advokat Sverre Næss forsvarer stefaren.

Foto: Frode Meskau / NRK

NRK Hedmark og Oppland følger rettssaken i Eidsivating lagmannsrett.