Ny riksvei 4 til bilistenes besvær

Når riksvei 4 på Hadeland er ferdig utbygd, må bilistene skifte veistandard sju ganger på 30 kilometer. Utbyggingsprosjektet skaper sterke reaksjoner.

Sju vegsatndarder på riksveg 4

Bilistene må følge godt med når de skal kjøre nye riksvei 4 mellom Roa og Einavatnet.

Foto: NRK

På Hadeland er en historisk stor veiutbygging i gang. Riksvei 4 skal bygges ut fra Roa i sør og opp mot Lygnasæter for godt over to milliarder kroner.

På riksvei 4 må bilistene være spesielt våkne. På veien må de skifte veistandard sju ganger på 30 kilometer.

Forskjellig standard på ny vei

Utbyggingsprosjektet er et av landets største veiprosjekt og er delt inn i tre etapper:

 • Våren 2013 startet utbyggingen av tofeltsvei med midtdelere og forbikjøringsfelt i bakkene opp mot Lygnasæter.
 • I høst starter utbyggingen av firefeltsvei sør og nord for Gran sentrum, med tunnel i to løp under Gran sentrum.
 • Om noen år, nærmere 2020, bygges den siste etappen ut; firefeltsvei fra like sør for Roa sentrum og til kommunegrensen mellom Lunner og Gran.
 • – Dagens veiutbygging er en ulempe

– Har ingen planer

Men når disse veiutbyggingene er ferdig, vil bilistene måtte skifte veistandard syv ganger på de 30 kilometerne fra Roa til Einavatnet.

– Årsaken er at noen strekninger ikke blir bygd ut. Det foreligger ingen planer utover det som vi nå er i gang med, bekrefter prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

Riksvei 4.

Det gjelder å være skjerpet på den nye riksvei 4 mellom Roa og Einavatnet.

De 30 kilometerne mellom Roa på Hadeland og Einavatnet på Toten vil dermed se slik ut når den planlagte utbyggingen er ferdig:

 • Fra Nittedal til sør for Roa sentrum: Tofeltsvei uten midtdelere.
 • Fra Roa sentrum til Jaren: 14 kilometer med firefeltsvei med midtdelere.
 • Fra Jaren til Amundrud: Fire kilometer med en trefeltsvei uten midtdelere. Denne veien ble bygget for noen år siden, og hadde den gang godkjent standard. Men nå er den smal. Det er ikke plass til både midtdelere og to felt oppover bakkene på dagens vei. Veien mangler veiskulder, og det er ingen planer for utbedring av denne strekningen.
 • Deler av Lygnabakkene: Bygging av tre kilometer med ny tofeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt.
 • Resten av Lygnabakkene forbi Lygnasæter og ned mot Eina: Smal, svingete tofeltsvei uten midtdeler. Det foreligger ingen planer for utbedring utover en mindre utbedring som nylig er gjort ved Lygnasæter. Strekningen har stedvis lav fartsgrense.
 • Ned mot Einavatnet: Ca. tre kilometer med forholdsvis ny trefeltsvei uten midtdeler.
 • Fra Einavatnet: Tofeltsvei uten midtdeler. Det er ingen utbyggingsplaner for riksvei 4 fra sørspissen av Einavatnet og mot Gjøvik.

Veiprosjektet skaper sterke reaksjoner

– Dette er pinlig. Det er et eksempel på dårlig samferdselsplanlegging. I 2013 bør vi ha kommet lenger. Det er rett og slett skremmende, sier direktør Stig Skjøstad i Norges Automobil-Forbund.

Sammen med NRK har han vært på Hadeland og sett på veiplanene. Han mener trafikksikkerheten ikke blir nok ivaretatt.

– Når det er vinter og man møter all tungtransporten er det med livet som innsats at man ferdes på veien her - selv etter at den pågående utbyggingen er ferdig, sier NAF-sjefen.

– Uakseptabelt

Statens vegvesen ser det uheldige i veiprosjektet.

– Dette kan bli uheldig. Løsningen vil bli lagt merke til, for å si det slik. Det kan bli uheldige situasjoner, sier prosjektleder Anne Brit Moen i Statens vegvesen.

Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud er svært kritisk til veiprosjektet.

– Dette er uakseptabelt og ikke fremtidsrettet. Her bygger man med fortidas løsninger. Dersom vi kommer i regjering vil vi jobbe for å få utvidet veien til full firefelt på hele strekningen og med full statlig finansiering, sier Hoksrud.