Ny næring i Innlandet kan gi 50 arbeidsplasser

Rendalsfisk AS har fått konsesjon på oppdrett av over 4.000 tonn røye og målet er å gjøre fiskeoppdrett til en viktig næring for Innlandet.

Rendalsfisk AS

Markedssjef Mats Hauge (fra venstre), daglig leder Kjell Karlsen og fiskerøkter Geir Byggstøyl.

Foto: Mali Hagen Røe

– Ferdig utbygd, og med full foredling, vil Rendalsfisk kunne sysselsette 40 til 50 personer noe som blir en betydelig arbeidsplass i regionen. Nå kan Innlandet også bli med på oppdrettseventyret, sier daglig leder Kjell Karlsen i Rendalsfisk AS.

Med fiskeoppdrett hvor alt foregår innendørs, kan også Innlandet ta del i næringa til tross for mangel på kystlinje.

– Målet er å bli et lokomotiv for innlandsoppdrett av fisk, noe som vil danne grunnlaget for en ny næring i innlandsfylket Hedmark, sier Karlsen.

Vil starte i 2018

Planene har vært der lenge, men nå kan de realiseres. Hele seks konsesjoner krevdes, og nå er alle seks på plass.

I tillegg til konsesjoner, er også tomta, planene for hvordan oppdrettet skal foregå og hvordan foredlingen av fisken skal skje, klart.

– Vi vil starte byggingen så tidlig som mulig, helst i første kvartal av 2018, sier Karlsen.

I første byggetrinn planlegges det et anlegg med en årlig matfiskproduksjon på 1.000–1.500 tonn, og den første fisken vil bli solgt i slutten av 2019, ifølge Karlsen.

Rendalsfisk AS

Anlegget vil ha en grunnflate på over 6.000 kvadratmeter og har en investeringsramme på i overkant av 160 millioner kroner.

Foto: Mali Hagen Røe

Miljøvennlig produksjon

Det nye anlegget er tilrettelagt for resirkulering. Så å si alt vann som brukes skal renses og brukes om igjen, og de jobber med planer for bruk av slam til biogassproduksjon eller som gjødsel.

I tillegg har anlegget automatiske linjer for slakting, sløying, filetering og pakking.

– Man har full kontroll på alle viktige faktorer som påvirker fiskens helse og trivsel, som vannkvalitet, vanntemperatur, lys, oksygen og fôring. Det gir en unik mulighet til å kunne dokumentere fiskens oppvekstvilkår. Det gir god fiskehelse, ifølge Rendalsfisk.

Det skal ikke brukes medisiner eller kjemikalier i produksjonen.

Søker flere investorer

Mye av kapitalbehovet er dekket, men fremdeles mangler cirka 40 millioner kroner i egenkapital.

– Vi håper å få med oss både lokale og nasjonale investorer som ser potensialet i å bidra til at innlandsoppdrett blir et nytt industrieventyr, samtidig som investeringen vil bygge betydelige aksjonærverdier, avslutter Karlsen.

Rendalen, Rendalsfisk AS, Kjell Karlsen, Mats Hauge

Tomta i Rendalen står klar til bygging av det nye oppdrettsanlegget som blir på over 6.000 kvadratmeter. Fra venstre daglig leder Kjell Karlsen og markedssjef Mats Hauge.

Foto: Mali Hagen Røe

Hedmark fylke, Rendalen kommune, Innovasjon Norge og Hedmark Kunnskapspark har støttet forprosjektet som har tatt cirka ett og et halvt år. Etableringen er også mulig takket være Hedmark Kunnskapspark sitt avlsprogram på røye.