NRK Meny
Normal

Usikkert for Tolga-kraftverk selv om NVE sier ja

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å tillate bygging av et nytt kraftverk i Tolga. Men det er ikke sikkert det blir noe av.

Tolga

TROLIG UTBYGGING: Opplandskraft står bak søknaden om å bygge Tolga kraftverk, som etter planen skal bruke fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Kraftverket vil gi en årlig produksjon på om lag 173 gigawattimer. Det tilsvarer årsforbruket til 8.650 husstander. Opplandskraft står bak søknaden om å bygge Tolga kraftverk, som etter planen skal bruke fallet i Glomma gjennom Tolga sentrum. Alternativet er det Tolga kommune støtter, og er det nest største.

Betydelig bidrag

Eidsfossen

FRYKTER FOR FISKEN: Forskere mener at en utbygging vil få store konsekvenser for fiskelivet i elva.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår alternativet med inntak ved Hummelvoll og utløp ved Eidsfossen, en strekning på om lag 12 kilometer. Direktoratet tilrår ikke utbygging etter alternativene som inkluderer Eidsfossen, og som er det største alternativet.

I den samlede vurderingen er det lagt vekt på at Tolga kraftverk vil gi et betydelig bidrag i produksjonen av ny fornybar energi, der en stor del er vinterkraft.

NRK har tidligere skrevet om Norsk institutt for naturforsk som mener at en utbygging vil være veldig ødeleggende for gyteplassen for harr.

Foreslår fiskepassasjer

Direktoratet peker på at de mest sentrale problemstillingene knyttet til konsesjonsspørsmålet gjelder fisk og fisketurisme. I tillegg er Glomma et viktig landskapselement gjennom Tolga sentrum, og utbyggingen påvirker en av de få gjenværende strykstrekningene i Glomma som ikke er brukt til kraftproduksjon.

For å ivareta dette, foreslår NVE en rekke tiltak, inkludert fiskepassasjer, større minstevannføring om vinteren og opprettelsen av et fond på 5 millioner kroner til fisk og fisketurisme.

Usikkert

Men det er langt fra sikkert at prosjektet blir noe av. Utbyggerne ville nemlig ha et større prosjekt.

– Det kan fortsatt være aktuelt, men det er helt aktuelt av utviklinga i kraftmarkedet, sier Oddleiv Sæle i Eidsiva Kraft.

Han viser til at lønnsomheten i markedet har falt de siste årene.

– Det er betydelig mindre robusthet i prosjektet nå, så det er helt avhengig av utviklinga i kraftmarkedet, sier Sæle.

Han forteller at de ovenfor Olje- og Energidepartementet, som har siste ord i saken, fortsatt vil argumentere for det største alternativet