NRK Meny
Normal

NTNU vurderer å overta Høgskolen i Gjøvik

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim vurderer å overta flere høgskoler med tekniske utdannelser, blant annet Høgskolen i Gjøvik.

Høgskolen i Gjøvik

TEKNOLOGISKE STUDIER: Høgskolen i Gjøvik tilbyr utdanning innen informatikk, teknologi, medier, helse samt økonomi og ledelse. I august åpnet man Senter for cyber- og informasjonssikkerhet.

Foto: Jorun Vang

Det er Dagens Næringsliv som skriver om sammenslåingsplanene som nå diskuteres.

Forslaget om å opprette såkalte "satellitter", der høgskolene blir campuser under NTNU, skal nylig ha blitt drøftet på et styreseminar i Trondheim.

Gunnar Bovim

INTERESSERT I GJØVIK: Rektor Gunnar Bovim ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet vurderer å fusjonere med flere høgskoler.

Foto: Bent Vidar Lindsetmo

– Vi utdanner 70 prosent av landets sivilingeniører og over 90 prosent av doktorgradskandidatene i teknologi. Samtidig er det gode, spissede miljøer innen teknologi andre steder i landet. Disse kan være på et høyt internasjonalt nivå, og det er dumt hvis vi etablerer et konkurrerende miljø, sier NTNU-rektor Gunnar Bovim til Dagens Næringsliv.

Høgskolene i Buskerud og Vestfold, Bergen, Narvik og Gjøvik nevnes som spesielt interessante.

Høgskolen i Gjøvik tilbyr utdanning innen informatikk, teknologi, medier, helse samt økonomi og ledelse. I august åpnet man Senter for cyber- og infomasjonssikkerhet, som skal være et nasjonale senteret for forskning, utdanning og trening i å håndtere kritiske situasjoner knyttet til informasjonssikkerhet.

Samtaler på rektornivå

Rektor Jørn Wroldsen ved Høgskolen i Gjøvik bekrefter til NRK at det har vært samtaler på rektornivå med NTNU om en mulig sammenslåing eller annen type samarbeid.

– Vi har hatt møter hvor vi har sett på hvordan Gjøvik kan utfylle NTNUs nasjonale rolle, ved at vi har noen spissområder som NTNU ikke er så sterke på. Der kan vi bli en spydspiss i en ny institusjon, sier Wroldsen til NRK.

Alle høgskoler og universiteter i Norge har levert hvert sitt notat til Kunnskapsdepartementet, der de beskriver ulike scenarier for hvordan de best kan bidra til å løse nasjonale og regionale oppdrag innen utdanning og forskning i fremtiden.

– Dette er jo et direkte svar på det oppdraget som kunnskapsministeren sendte høgskolene og universitetene i slutten av mai. Der jobber Høgskolen i Gjøvik med flere ulike scenarier. Ett av alternativene er en tettere allianse med NTNU, sier Jørn Wroldsen.

Har vurdert fire ulike alternativer

I notatet fra Høgskolen i Gjøvik omtales fire konkrete alternativer for fremtiden.

Å fusjonere med NTNU trekkes fram som noe høgskolen ønsker å diskutere for, som det står, "å lage et nasjonalt landslag innen teknologi".

Å fusjonere med Høgskolen i Lillehammer er også en mulighet, og i notatet beskrives det en mulighet for at begge høgskolene eventuelt kan velge å fusjonere med NTNU i Trondheim.

Å fusjoner med Høgskolen i Oslo er også vurdert, og det trekkes blant annet fram at de to høgskolene har felles interesse og tilbud innen helse- og sosialfag.

Dette siste alternativet som står omtalt er å utvikle en ren vitenskapelig høgskole på Gjøvik.

– Høgskolen i Gjøvik begynner å få en relativt spiss og klar profil innenfor bærekraftig teknologi og sikkerhet. En sånn profil er jo noe som griper inn i store deler av samfunnet og er nyttig på mange måter. Dette kan være en slags profil på en vitenskapelig høgskole som da blir en selvstendig enhet på Gjøvik videre, sier Wroldsen.

SISTE NYTT FRA HEDMARK OG OPPLAND

  • Gjøvik tapte mot Follo

    Gjøviks håndballkvinner tapte på bortebane mot Follo i dag. 34-22 var stillingen da kampen var slutt.

  • Storhamar slo Oppsal

    Storhamars håndballdamer slo Oppsal på bortebane i kveld. Kampen endte 20-33 til Storhamar.

  • Utforkjøring på Nes

    Et vogntog har kjørt av vegen i Østbygdvegen på Nes i Ringsaker. Føreren skal være ute av kjøretøyet og oppegående, i følge politiet. Nødetater er på veg.