NTNU får flere studieplasser

NTNU Gjøvik får 35 nye studieplasser innen IKT-sikkerhet i revidert nasjonalbudsjett, skriver oa.no. – Med de nye studieplassene er Gjøvik i ferd med å få et av Europas største fagmiljøer innen datasikkerhet, sier Ketil Kjenseth fra Oppland Venstre.