NRK-ledelsen kutter 14 årsverk i Hedmark og Oppland

Det bestemte toppledergruppa i NRK i går kveld. De ansatte i NRK i Hedmark og Oppland fikk beskjeden i formiddag.

NRK Hedmark og Oppland i Elverum

ENDRINGER: Toppledelsen i NRK har bestemt at det skal kuttes 14 årsverk ved NRK i Hedmark og Oppland.

Foto: Helle Therese Kongsrud / NRK

Rapporten som ble lagt fram i forrige uke skisserte flere alternativer til kutt. Nå har ledelsen bestemt seg for den ene varianten som innebærer kutt av 14 årsverk ved distriktskontorene i Hedmark og Oppland. Også NRK i Trøndelag blir rammet hardt . Der kuttes det 14,6 årsverk. 9,6 skal kuttes i redaksjonen og fem i administrasjonen.

– Det vil merkes

Distriktskontorene må kutte 40 millioner kroner i løpet av 2015.

– Nå er det gjort et vedtak, så det er det jeg forholder meg til. Men det er klart at en blir jo berørt også som leder av et slikt vedtak, sier distriktssjef i NRK Hedmark og Oppland, Inger Johanne Solli.

Inger Johanne Solli

ORIENTERTE: Distriktssjef Inger Johanne Solli har i dag informert de ansatte om endringene i NRK i Hedmark og Oppland.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Hva vil dette føre til for NRKs lyttere og seere i Hedmark og Oppland?

– Det er klart det må jo merkes for det er så mye folk. Men vi skal gjøre alt vi kan for å fortsatt gi et godt tilbud til vårt publikum i Hedmark og Oppland, sier Solli.

– Men blir det mulig?

– Ja, jeg mener det skal være mulig. Vi må nå snu oss rundt og se på hvordan vi er organisert og hvordan vi jobber. Så håper jeg vi skal komme ut i andre enden og fortsatt være viktig for folk i Hedmark og Oppland, og også kunne levere mye til hele landet fra vår region, sier Solli.

Hun sier at hun så langt det er mulig vil prøve å unngå oppsigelser. Hun vil ikke gi svar på nå om hvordan organiseringen blir videre.

Distriktsdivisjonen skal kutte 40

Det er toppledergruppa i NRK som altså står bak vedtaket om kutt. Direktør for distriktsdivisjonen, Grethe Gynnild Johnsen forklarer endringene slik:

– På bakgrunn av det omfattende kartleggingsarbeidet som har vært gjort i distriktsdivisjonen, har ledelsen i NRK tatt en beslutning som fører til at sju av 15 distriktsredaksjoner må redusere tallet på redaksjonelle medarbeidere, sier Gynnild Johnsen.

Som følge av Stortingets vedtak om ikke å øke lisensen har ledelsen i NRK besluttet å redusere bemanningen med totalt rundt 300 i 2014 og 2015. Distriktsdivisjonen skal kutte 40.

Distriktsdirektør i NRK Grethe Gynnild-Johnsen

TATT BESLUTNING: Grethe Gynnild Johnsen er direktør for distriktsdivisjonen.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Dette er ikke mulig uten at det får konsekvenser for bemanningen i hele NRK. Derfor ble deler av det såkalte standardiseringsprosjektet i distriktsdivisjonen gjort om til et nedbemanningsprosjekt. Omstillinger og nedbemanning er krevende og vanskelig for dem som berøres. Samtidig er det nødvendig for å utvikle NRK til en mer fleksibel organisasjon som er i stand til å endre seg raskt. Her må også distriktsdivisjonen - som er NRKs bemanningsmessige største divisjon - bidra, sier distriktsdirektøren.

Utfordret Widvey

I spørretimen i Stortinget i går uttrykte SP-leder Trygve Slagsvold Vedum bekymring for disse regionene, og ga uttrykk for at han mente det var uheldig om NRK kutter drastisk i bemanningen. .

Slagsvold Vedum omtalte i ordvekslingen Distriktsdivisjonen i NRK som en juvel, men føler ikke at statsråden ser det på samme måten.

– Jeg savner engasjement hos kulturministeren. Og det var en veldig forsiktig Høyre-statsråd som prøvde å distansere seg mest mulig. Jeg syns det er synd at hun ikke er tydeligere på hvor viktig Distriktsdivisjonen er.

Samtidig sier han at han ikke akter å gi opp kampen, og han mener NRK er et politisk ansvar.

Flere politikere i distriktet har engasjert seg i saken.