Norske barn blant de siste i verden som får hepatitt B-vaksine

Som et av de ti siste landene i verden tilbyr Norge nå hepatitt B-vaksine i barnevaksinasjonsprogrammet. Arbeidet har tatt ni år.

VAKSINE:

INNFØRES: Fra februar 2017 får alle norske barn tilbud om hepatitt B-vaksine.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

- Vi er veldig glade for at alle norske barn nå får mulighet til å ta vaksinen, sier overlege og spesialist i barnesykdommer hos FHI Margrethe Greve-Isdahl.

184 av FNs 194 medlemsstater har inkludert hepatitt B-vaksine i sine barnevaksinasjonsprogram etter anbefaling fra Verdens helseorganisasjon. Folkehelseinstituttet (FHI) har arbeidet for at også norske barn skal få tilbud om vaksinen siden 2007. Fra februar får alle spedbarn født etter 1. november 2016 mulighet til å ta kombinasjonsvaksinen Hexyon.

FORNØYD: Overlege Margrethe Greve-Isdahl er glad hepatitt B-vaksine nå tilbys alle norske spedbarn.
Foto: NTB Scanpix

– Vaksinen beskytter mot flere sykdommer og tilbys allerede. Dermed kan norske barn få beskyttelse mot hepatitt B uten at det medfører flere stikk eller flere helsestasjonsbesøk, sier Greve-Isdahl.

Barn i risikogruppen har fått hepatitt B-vaksine siden 2007. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet er det flere årsaker til å vaksinen innføres for alle nå.

– En del land i Nord-Europa, som Norge, har ikke gjort dette fordi det har vært få tilfeller av hepatitt B som kunne forebygges med vaksine. De fleste med hepatitt B i Norge kommer til landet etter at de allerede er smittet, sier kommunikasjonsrådgiver Frank Roar Byenstuen.

Ifølge FHI har det ikke vært økning i forekomsten av hepatittinfeksjoner i Norge mens arbeidet med vaksinen har pågått. Uvaksinerte barn har derfor ikke vært utsatt for fare.

Større behov

Blant landene som ikke har innført vaksinen i sine barnevaksinasjonsprogram er England, Finland og Island. I Danmark og Sverige blir opptil 90 prosent av spedbarn vaksinert.

Både større reisevirksomhet og økt innvandring er blant årsakene til at Helse- og omsorgsdepartementet mener det nå er større behov for vaksinen enn før.

– Antall som kommer til Norge med hepatitt B har vært økende de siste årene slik at det er gunstig at flest mulig er vaksinerte, samtidig som en unngår stigmatisering, sier Byenstuen.

Helsesøstre fornøyde

Det er helsestasjonene som følger opp barnevaksinasjonsprogrammet. Landsgruppen av helsesøstre har flere ganger tatt til orde for at hepatitt B-vaksine bør tilbys alle norske barn.

Leder av landsgruppen for helsesøstre
Foto: Camilla Moe Røysland

– Vi er veldig glad for at vaksinen er tilgjengelig for alle. Det er en naturlig utvikling når vi er mye på reise og befolkningen er mer sammensatt enn før, sier leder Kristin Waldum-Grevbo.

Den første av tre vaksinedoser mot hepatitt B gis på tremånederskontroll, som for barn født etter 1. november 2016 er i februar. FHI forsikrer usikre foreldre om at vaksinen er trygg.

– Den beskytter mot infeksjon med hepatitt B. Spedbarn har svært god respons på vaksinen og vil etter tre doser kunne oppnå livsvarig beskyttelse mot hepatitt, sier Greve-Isdahl.

Norsk Barnelegeforening oppfordrer foreldre til å vaksinere barna sine.

– Smitterisikoen for norske barn er liten, men forekomsten generelt er økende. Derfor er det gunstig at befolkningen er vaksinert fra ung alder, forteller leder Ingebjørg Fagerli.