NRK Meny
Normal

Her vil de bosette dobbelt så mange flyktninger som de bes om

Krigen i Syria får kommunene i Nord-Østerdal til å åpne dørene.

Vil ta i mot dobbelt så mange flyktninger

ANSVAR: Vi må aldri glemme ansvaret for å hjelpe, sier Tynset-ordfører Bersvend Salbu.

Foto: Geir Olav Slåen / NRK

De fleste kommuner bosetter for få flyktninger i forhold til behovet. Men ikke i Nord-Østerdal. I går vedtok Regionrådet en intensjon om å ta imot nesten dobbelt så mange flyktninger som de er bedt om.

– Vi synes det er positivt at det kommer folk fra hele verden hit, sier Tynset-ordfører Bersvend Salbu, som er leder i regionrådet for Fjellregionen. Vedtaket i går er en del av regionens handlingsplan.

Åtte kommuner i to fylker.

Fjellregionen består av seks kommuner i Nord-Østerdal og to i Sør-Trøndelag med til sammen 23.000 innbyggere. På tre år vil de bosette 500 flyktninger, nesten det dobbelte av det Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har bedt om.

– Som en del av verden er vi i Fjellregionen også forpliktet til å hjelpe folk i verden som trenger hjelp, sier Salbu.

Fungerende regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i Indre Østland, Lisbeth Dahlin, er ikke helt sikker på om hun tør å tro på det hun hører.

Som en del av verden er vi i Fjellregionen også forpliktet til å hjelpe folk i verden som trenger hjelp.

Bersvend Salbu, leder i regionrådet for Fjellregionen

– Det er svært positivt å få en slik tilbakemelding. Så får vi se etter hvert om tallene er reelle. Jeg regner med at en del av engasjementet skyldes situasjonen i Syria, sier hun.

Kjenner du til at du har fått så god respons fra andre?

– Jeg gjør ikke det. Det er et gledelig signal.

Sjelden kost

For dette er sjelden kost. Ved årsskiftet venta 5000 flyktninger i norske mottak på at en kommune vil ta imot dem. For de fleste kommuner tar imot langt færre enn de blir anmoda om. Nå skal regionrådet utrede hvordan vedtaket kan gjennomføres. Både Salbu og folldalsordfører Egil Eide tror de åtte kommunene blir med.

Med krigen i Syria i tankene er ordførerne klare på at det ikke holder å hjelpe flyktningene der de er.

– I noen tilfeller kan det være det. Men det er ikke enkelt å hjelpe folk i områder som Syria der de ikke har noen ting. I nabolandene er det fullt av flyktninger, så i noen tilfeller må vi ta noen inn hit også, sier ordfører Egil Eide i Folldal:

Vil ta i mot flyktninger

POSITIV: Styreleder i KS Bjørn Iddberg mener alle må bidra til å ta imot flere flyktninger.

Foto: NRK

Utfordringer

Men Salbu legger ikke skjul på at det er utfordringer med å bosette flyktninger:

– På Tynset er det 30–40 ulike nasjonaliteter nå. Klart det gir utfordringer i forhold til skole og helsetjeneste. Men det er løsbart.

Flyktninger er ikke nødvendigvis en utgift, sier regionrådslederen.

– Dette er et positivt bidrag til en nasjonal dugnad vi må gjøre, sier styreleder i KS Hedmark og Oppland Bjørn Iddberg. Han tror bedre rammebetingelser og særskilte tilskudd vil få flere til å ta imot flyktninger.

– Og uansett vil de få det bedre i hvilken som helst norsk kommune enn i en flyktningleir i Syria, sier han.