Ni mottak legges ned

UDI Region Indre Østland legger ned ni asylmottak i Hedmark og Oppland.Totalt forsvinner 1157 mottaksplasser. Sel mottak er ett av dem.

Sel mottak

GUDBRANDSDALEN: Mottaket i Sel er et av de som legges ned i Innlandet.

Foto: Jorun Vang / NRK

Årsaken til nedleggelsen er færre asylsøkere.

Ni forsvinner

– Det har kommet langt færre asylsøkere enn antatt i år. Mange av dem som kom i fjor, er nå blitt bosatt i en kommune eller har returnert, sier regiondirektør Siv Kjelstrup i Utlendingsdirektoratet.

I Region Indre Østland er det i dag 24 ordinære asylmottak og 9 mottak for enslige mindreårige. Kontraktene som sies opp nå har tre måneders oppsigelse med sluttdato 1. desember.

I Hedmark og Oppland legges disse mottakene ned:

  • Hovelsåsen flykningmottak på Flisa
  • Etnedal mottak
  • Ringebu
  • Sel mottak
  • Stor-Elvdal og Rendalen
  • Dovre mottak
  • Dovreskogen
  • Stange

100 av plassene som legges ned er for enslige, mindreårige. Disse er på Dovreskogen og i Stange.

– Vi vil sende en stor takk til kommuner og driftsoperatører for den viktige jobben som gjøres. Det er alltid leit å måtte legge ned mottak siden det berører dyktige ansatte, mange lokalsamfunn, voksne beboere og barn. Men vi kan ikke forsvare økonomisk å ha en så stor ledig kapasitet, sier Kjelstrup.

Se video:

9 asylmottak i Hedmark og Oppland blir lagt ned.

– Trist budskap

Kristin Rønn Gårderløkken.

GUDBRANDSDALEN: Kommunalsjef i Sel kommune Kristin Rønn Gårderløkken sier at det er et trist budskap.

Foto: Jorun Vang / NRK

Sel mottak med sju arbeidsplasser og plass til 150 asylsøkere er et av mottakene som legges ned.

– Mottaket har vært en del av vårt lokalsamfunn i mange år nå så det er et trist budskap for Sel kommune. Det sier kommunalsjef Kristin Rønn Gårderløkken.

– Det er en stor del av det flerkulturelle Sel. Vi har en visjon om et flerkulturelt samfunn og en kultur for integrering. Mottaket har vært en viktig bidragsyter her.

Hun sier at det er vanskelig å si nå hvordan dette vil påvirke kommunen framover.

– Det er et stort arbeid som må gjøres framover. Vi må informere våre ansatte, og se hvordan vi skal ta det videre, sier hun.