Nesten 70 mål med dyrket mark kan forsvinne i Ringsaker

Ringsaker kommune vil bygge boliger i Nydalsenga ved siden av IKEA. Dermed kan nesten 70 mål med dyrket mark forsvinne til fordel for boliger.

Knut Jørgen Stramrud

Leder i Furnes bondelag, Knut Jørgen Stramrud, synes det er synd at Fylkesmannen har åpnet for boligbygging i Nydalsenga.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

– Det ser ut som det er tapt nå som de har fått støtte av fylkesmannen, sier leder i Furnes bondelag, Knut Jørgen Stramrud.

Sigbjørn Johnsen

Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark, sier at det innimellom er nødvendig å ta i bruk jordbruksområder for å fremme en ønsket utvikling.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

Han tror kommunens politikere er for å bygge mer rundt IKEA for å få høyere inntekter fra industri, boliger og mer mennesker.

Må fremme utvikling

Det er fylkesmannen i Hedmark som nå opphever vernet av dyrket mark i Nydalen i Ringsaker, og dette vil åpne for boligbygging på det snaut 70 mål store området. Det er hensynet til regionalutvikling og IKEA som er årsaken til at fylkesmannen har snudd.

Jørn Strand

Rådmann i Ringsaker, Jørn Strand, mener det er viktig å gripe muligheten for utvikling i Innlandet.

Foto: Odd Ragnar Lund / NRK

– Noen ganger må man ta i bruk jordbruksarealer for å fremme en ønsket utvikling, sier Sigbjørn Johnsen, fylkesmann i Hedmark.

Han legger til at de vil stille strenge krav til hvordan man utnytter området med tanke på boligtetthet, miljø og klimahensyn. Og derfor mener han at de har fått til en helhetsløsning som har lagt frem for kommunen.

Må gripe muligheten

Fylkesmannens ja til boliger i Nydalsenga er et kompromiss mellom fylkesmannen og Ringsaker kommune. Andre jordbruksområder hvor det også var planer om utbygging får nå sterkere vern.

Rådmann i Ringsaker kommune, Jørn Strand, er også fornøyd med løsningen som er lagt frem.

– Jeg synes vi har klart å ta hensyn til og funnet balansen mellom jordvern og utvikling. Vi må ha utvikling i Innlandet. Nå er det en veldig interesse for etablering i den delen av kommunen, og da må vi gripe den muligheten, sier Strand.

Fylkesmannen i Hedmark opphever vernet av dyrket mark i Nydalen i Ringsaker. Dette vil åpne for boligbygging like ved IKEA.