Nest sykest i landet

Bare finnmarkingene er mer borte fra jobb enn hedmarkinger og opplendinger.

Sykefraværet
Foto: Arkivfoto: Paul Kleiven / Scanpix

 

Nesten hver tiende arbeidstager fra Hedmark og Oppland er borte fra jobb hver eneste dag.

Bare Finnmark har mer sykefravær enn innlandsfylkene, i følge Statistisk sentralbyrås oversikt over lege- og egenmeldt sykefravær etter første kvartal 2006.

Og sammenligner vi første kvartal i år mot første kvartal i fjor så har ingen i landet blitt sykere enn hedmarkingene. Også her med Oppland halsende like bak.

Komplisert forklaring

Leder for NAV Arbeidslivssenter i Hedmark, Per Bergsvein Støen har ingen god forklaring på hvorfor det er slik.

Han mener arbeidet med såkalt inkluderende arbeidsliv, der en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstager skal sikre mindre sykefravær, har vært bra.

- Forklaringen er komplisert, tror Støen.

Det er hjelpepleier Solveig Lien fra Hamar enig i. Avdelingen der hun jobber på Prestrudsenteret har et sykefravær på hele 20 prosent.

- Det er jo en del som er langtidssjukmeldte, men det er ikke alltid det er på grunn av arbeidsmiljøet, sier Solveig Lien.

Pausegymnastikk på Posten

Også Posten har slitt med høyt sykefravær i mange år.

Men nå er tallene bedre enn på lenge, også ved post-terminalen på Trehørningen i Hamar.

Mange tiltak er satt inn for å gjøre arbeidsplassen for vel 350 ansatte litt hyggelige, sier Vigdis Kjendlie.

- Vi har gjort mye for å gjøre det hyggelig å være på arbeidsplassen. I tillegg har vi motivasjonsseminar for sjukemeldte, treningsrom massasjestoler og pausegymnastikk, forteller Kjendlie.

Se mer om problematikken rundt sykefravær i vårt nye Østnytt-magasin på tv i kveld klokka 18.40.